Konferencja przekładoznawcza "Norma a uzus III. Przekład specjalistyczny jako dylemat", Wydział Neofilologii UAM, Poznań 11–12.01.2018 r. (sprawozdanie)

Lech Zieliński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RP.2018.021

Pełny tekst:

PDF


ISSN 1896-4362 (print)
ISSN 2392-1552 (online)

Partnerzy platformy czasopism