Rola obrazu w dydaktyce przekładu filmowego

Maria Mocarz-Kleindienst

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RP.2018.016

Abstrakt


Audiowizualność to jeden z podstawowych paradygmatów kultury XXI w. Obraz staje się częścią charakterystyki funkcjonalnej słowa. Wchodzi w interakcje znaczeniowe z warstwą werbalną filmu. Poza filmem natomiast jest źródłem weryfikacji jednostek nacechowanych kulturowo, konkretyzacji znaczeń wyrazów użytych w dialogach filmowych. Stąd też we wszystkich fazach procesu przekładu filmowego doniosła jest umiejętność dostrzegania relacji semantycznych „obraz-słowo” oraz korzystania z informacji graficznych udostępnianych m.in. przez wyszukiwarki internetowe. W artykule umówiono przykładowe mechanizmy wykorzystywania informacji wizualnej w dydaktyce przekładu filmowego, odbywającej się w ramach programu specjalizacji translatorskiej. Pokazano, w jaki sposób zastosowanie informacji wizualnej pomaga zrozumieć treść informacji słownych, niwelować błędy interpretacyjne oraz zachować skrótowość w przekazywaniu treści.


Słowa kluczowe


przekład filmowy; relacje "obraz – słowo"; dydaktyka przekładu

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baldry, A., Thibault, P., 2005, Multimodal Transcription and Text Analysis, London.

Bańko, M., 2013, „Obrazy Google jako źródło informacji lingwistycznej”, [w:] Na tropach korpusów. W poszukiwaniu optymalnych zbiorów tekstów, W. Chlebda (red.), Opole, s. 73–84.

Bączkowska, A., 2011, „Some Remarks on a Multimodal Approach to Subtitles”, [w:] Linguistics Applied, vol. 4, http://linguisticsapplied.pl/documents/LA4A.Baczkowska.pdf (dostęp: 28 września 2017 r.).

Bogucki, Ł., 2015, „Metodologia badań w przekładzie audiowizualnym”, [w:] Metodologie językoznawstwa. Od dialektologii do dialektyki, P. Stelmaszczyk (red.), Łódź, s. 73–87.

Delabastita, D., 1989, “Translation and mass-communication. Film and T.V. translation as evidence of cultural dynamics”, [w:] Babel, 35:4.

Krajewska, M., 2016, „Pierewodka – dydaktyka po godzinach”, [w:] Rocznik Przekładoznawczy, t. 11, s. 217–230.

Mocarz-Kleindienst, M. 2014, „Miejsce przekładu filmowego w badaniach translatorycznych”, [w:] Rocznik Przekładoznawczy, t. 9, s. 173–180.

Piekot, T., 2006, Dyskurs polskich wiadomości prasowych, Kraków.

Pisarska, A., Tomaszkiewicz, T., 1996, Współczesne tendencje przekładoznawcze, Poznań.

Tomaszkiewicz, T., 2006, Przekład audiowizualny, Warszawa.
ISSN 1896-4362 (print)
ISSN 2392-1552 (online)

Partnerzy platformy czasopism