Przekład ustny sądowy – wybrane aspekty

Joanna Woźniczak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RP.2018.014

Abstrakt


Niniejszy artykuł to studium przypadku nad przekładem ustnym uwierzytelnionym. Autorka poddaje analizie rozprawy sądowe, których uczestnikami byli obcokrajowiec oraz tłumacz przysięgły języka angielskiego, i stara się ocenić trafność rozwiązań zastosowanych przez tłumacza. Przeprowadzona analiza językowa tłumaczonych wypowiedzi wykazała, że tłumacze opuszczali informacje z oryginalnej wypowiedzi lub je do niej dodawali, stosowali różne techniki wyjaśniania niezrozumiałych pojęć, tłumaczyli w 3 os. l. poj. czy zmieniali rejestr oraz ton wypowiedzi.


Słowa kluczowe


translatoryka; tłumaczenie ustne uwierzytelnione; tłumacz przysięgły

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Gamal, M.Y., 2014, “CSI: Crime Scene Interpreting”, [w:] Lingua Legis, nr 22, s. 54–63.

Kadrić, M., 2009, “Interpreters under fire: professional identity and public perception”, [w:] Lingua Legis, nr 17, s. 20–27.

Kubacki, A.D., 2012, Tłumaczenie poświadczone. Status, kształcenie, warsztat i odpowiedzialność tłumacza przysięgłego, Warszawa.

Kubacki, A.D., 2014, „Błąd krytyczny w tłumaczeniach poświadczonych”, [w:] Lingua Legis, nr 22, s. 63–71.

Maliszewski, J., 2006, „Pragmatyka ustnego tłumaczenia sądowego”, [w:] Lingua Legis, nr 14, s. 32–39.

Matulewska, A., 2014, „Horrory tłumaczeniowe, czy tłumacze z piekła rodem? Czyli kilka słów o efektywności komunikacji interlingwalnej”, [w:] Scripta Neophilologica Posnaniensia, t. 14, s. 101–118.

Mikkelson, H., 2000, Introduction to Court Interpreting, Manchester. Nagao, H., 2005, „Sprawa z Melbourne: niewłaściwe tłumaczenie przyczyną oskarżenia o niepopełnione przestępstwa”, tłum. Z. Rybińska, [w:] Lingua Legis, nr 13, s. 3–7.

Nartowska, K., 2011, „Tłumaczenie sądowe w Polsce. Analiza rynku”, [w:] Lingua Legis, nr 20, s. 22–29.

Nartowska, K., 2013, „Wyzwania translatorskie na sali rozpraw na przykładzie praktyki tłumaczenia sądowego w Austrii”, [w:] Lingua Legis, nr 21, s. 43–54.

Nartowska, K., 2014, “Court Interpreter: Lawyer, Psychiatrist, Director or Actor?”, [w:] Lingua Legis, nr 22, s. 44–54.

Tryuk, M., 2014, Ty nic nie mów, ja będę tłumaczył. O etyce w tłumaczeniu ustnym, Warszawa.

Kodeks tłumacza przysięgłego z komentarzem, http://www.tepis.org.pl/pdf-doc/kodeks-tp.pdf (dostęp: 15 maja 2016 r.).

Mendel, A., Raport z badania ankietowanego na temat jakości tłumaczenia w postępowaniu karnym, http://www.tepis.org.pl/pdf-doc/home//r-jtpk.pdf (dostęp: 15 maja 2016 r.).

http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/comarch-dostarczy-i-wdrozy-system-cyfrowej-rejestracji-rozpraw (dostęp: 15 maja 2016 r.).

https://nawokandzie.ms.gov.pl/numer-15/dobre-praktyki-15/jezyk-sali-sadowej-mowi-sedzia.html (dostęp: 2 marca 2017 r.).

https://www.zakiewicz-adwokaci.pl/a,8,sadowy-savoir-vivre.html (dostęp: 2 marca 2017 r.).

Dyrektywa 2010/64/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 października 2010 roku w sprawie prawa do tłumaczenia ustnego i tłumaczenia pisemnego w postępowaniu karnym (Dz.U. L 280 z 26 października 2010, s. 1–7).

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Rzym, 4 listopada 1950.

Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego z 25 listopada 2004 roku (Dz.U. 273, poz. 2702).

Transkrypcje fragmentów rozpraw, z których usunięto dane osobowe.
ISSN 1896-4362 (print)
ISSN 2392-1552 (online)

Partnerzy platformy czasopism