Tłumacz jako obiekt zainteresowań badawczych

Ewa Konefał

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RP.2018.007

Abstrakt


Artykuł zawiera przegląd autoreferatów rozpraw naukowych powstałych na terenie ZSRR oraz w przestrzeni postradzieckiej połączonych wspólnym obiektem badawczym – osobą tłumacza, oglądaną z perspektywy różnych, w tym genetycznie obcych przekładoznawstwu, dziedzin nauki. Fenomen tłumacza sytuuje się bowiem w centrum zainteresowań badawczych takich dziedzin jak nauki filologiczne (w tym i literaturoznawstwo, i językoznawstwo), nauki historyczne, nauki prawne, nauki pedagogiczne oraz psychologia. Celem analizy jest nie tylko określenie kręgu dyscyplin podejmujących studia w tym zakresie, ale także dynamiki tych studiów w ramach wyodrębnionych dyscyplin w poszczególnych okresach rozwoju szeroko rozumianych multidyscyplinarnych badań nad przekładem.


Słowa kluczowe


rosyjskie/radzieckie badania nad przekładem; tłumacz; polidyscyplinarność; synteza bibliograficzna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Balcerzan, E., 1971, Oprócz głosu, Warszawa.

Gachechiladze, G., 1965, „Realisticheskiy perevod i zadachi yego teorii”, [w:] Masterstvo perevoda. 1964, vypusk 4, Moskva, s. 241–251.

Konefał, E., 2016, Przekładoznawstwo rosyjskie, t. 1: Autoreferaty dysertacji 1937–2015, Gdańsk.

Nelyubin, L. L., 2003, Tolkovyy perevodcheskiy slovar', Moskva.

Sikalyuk,Yu. I, 2016, Sposoby vosproizvedeniya individual'nogo stilya I. Franko v avtoperevodakh (na materiale nemetskogo i ukrainskogo yazykov): avtoref. dis. ... kand. filol. nauk, Moskva.

Tarnayeva, L. P., 2008, „Kontseptsiya yazykovoy lichnosti v kontekste problem perevodovedeniya”, Vestnik Leningradskogo gosudarstvennogo universiteta im. A. S. Pushkina, № 2 (13), s. 55–70.

Toper, P., 1998, „Perevod i literatura: tvorcheskaya lichnost' perevodchika”, Voprosy literatury № 6, http://magazines.russ.ru/voplit/1998/6/toper.html (dostęp: 4 kwietnia 2016 r.).

Torop, P., 2008, Przekład całkowity, [w:] P. Ricoeur, P. Torop, O tłumaczeniu, tłum. T. Swoboda, S. Ulaszek, Gdańsk, s. 63–327.
ISSN 1896-4362 (print)
ISSN 2392-1552 (online)

Partnerzy platformy czasopism