Tłumacze literaccy: realia i warsztat pracy

Dorota Guttfeld

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RP.2018.005

Abstrakt


Artykuł przedstawia wyniki ankiety przeprowadzonej wśród tłumaczy literackich, głównie prozy literackiej i literatury faktu, mającej na celu zbadanie warunków ich pracy i praktyk stosowanych w przekładzie. Pytania dotyczyły między innymi wykształcenia tłumaczy, współpracy z wydawnictwami, organizacji procesu korekty i samego przekładu (w tym lektury oryginału), a także doboru i przydziału tekstów do tłumaczenia oraz zakresu wpływu na nie tłumacza.


Słowa kluczowe


przekład literacki; realia pracy; tłumacze w Polsce; badanie ankietowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Fordoński, K., 2012, „Rynek przekładu literackiego w Polsce po roku 2000”, [w:] Rola tłumacza i przekładu w epoce wielokulturowości i globalizacji, M. Ganczar, P. Wilczek (red.), s. 83–105, Katowice.

Heydel, M., Zaleska, Z., 2014, „Trzymam gardę”, [w:] Z. Zaleska, Przejęzyczenie. Rozmowy o przekładzie, Wołowiec, s. 271–297.

Jarniewicz, J., 2012, Gościnność słowa. Szkice o przekładzie literackim, Kraków.

Kłobukowski, M., Zaleska, Z., 2013–2015, „Wyrywanie wątroby”, [w:] Z. Zaleska, Przejęzyczenie. Rozmowy o przekładzie, Wołowiec, s. 67–92.

Paszkiet, S., 2011, Raport o sytuacji tłumaczy literackich w Polsce, stl.org.pl/wp-content/uploads/2015/03/Raport_o_sytuacji_tlumaczy_literackich_Paszkiet.pdf (dostęp: 2 kwietnia 2016 r.).

Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury, 2015, „Umowa modelowa”, stl.org.pl/baza-wiedzy/umowa-modelowa/ (dostęp: 10 kwietnia 2016 r.).

Zaleska, Z., 2015, Przejęzyczenie. Rozmowy o przekładzie, Wołowiec.
ISSN 1896-4362 (print)
ISSN 2392-1552 (online)

Partnerzy platformy czasopism