Egzamin na tłumacza przysięgłego w świetle tzw. krzywej Gaussa

Marek Kuźniak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RP.2017.013

Abstrakt


W artykule podjęto problematykę oceny wyników egzaminu na tłumacza przysięgłego. Analiza oparta jest o dane statystyczne, do interpretacji których wykorzystano krzywą Gaussa. Autor artykułu zakłada, że wyniki wszelkich egzaminów, w tym również egzaminów państwowych, podlegają nieubłaganym prawom statystyki, a wszelkie odchylenia niestandardowe powinny prowadzić do ustalenia ich przyczyn i podjęcia środków naprawczych. Analizie poddano wyniki egzaminów 574 kandydatów na tłumacza przysięgłego 24 różnych języków. W swojej konkluzji autor zauważa, że wyniki egzaminów nie odbiegają znacząco od normy wyznaczonej krzywą Gaussa, choć w przypadku egzaminu pisemnego sugeruje delikatną korektę oceniania.


Słowa kluczowe


egzamin na tłumacza przysięgłego; krzywa Gaussa; zdawalność

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Berezowski, L., 2008, Jak czytać i rozumieć angielskie umowy?, Warszawa.

Berezowski, L., 2011, Jak czytać i rozumieć angielskie dokumenty sądowe w sprawach cywilnych?, Warszawa.

Brown, J.D., 1993, Understanding Research in Second Language Acquisition, Cambridge.

Kubacki, A.D., 2012, Tłumaczenie poświadczone. Status, kształcenie, warsztat i odpowiedzialność tłumacza przysięgłego, Warszawa.

Kubacki, A.D., 2014, „Błąd krytyczny w tłumaczeniach poświadczonych”, [w:] Translationsforschung: Methoden, Ergebnisse, Perspektiven. Studia Translatorica, vol. 5, I. Bartoszewicz, A. Małgorzewicz (red.), Wrocław–Dresden, s. 49–58.

Kuźniak, M., 2013, Egzamin na tłumacza przysięgłego w praktyce. Język angielski. Analiza językowa, Warszawa.

Matulewska, A., 2014, „Horrory tłumaczeniowe czy tłumacze z piekła rodem? czyli kilka słów o efektywności komunikacji interlingwalnej”, Scripta Neophilologica Posnaniensia XIV, s. 101–118.

Myrczek-Kadłubicka, E., 2013, Egzamin na tłumacza przysięgłego. Przewodnik po prawie karnym. Język angielski, Warszawa.

Myrczek-Kadłubicka, E., 2014, Egzamin na tłumacza przysięgłego. Przewodnik po prawie cywilnym. Język angielski – prawo rzeczowe i spadkowe, Warszawa.

Nagao, H., 2005. „Sprawa z Melbourne: niewłaściwe tłumaczenie przyczyną oskarżenia o niepopełnione przestępstwa”, przeł. Z. Rybińska, [w:] Lingua Legis 13, s. 3–7.

Wilczyńska, W., Michońska-Stadnik, A., 2010, Metodologia badań w glottodydaktyce, Kraków.

Cieślik, B., Laska, L., Rojewski, M., 2010, Egzamin na tłumacza przysięgłego. Komentarz, teksty egzaminacyjne, dokumenty, Warszawa.

Dostatni, G., 2005, Komentarz do ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego, Warszawa.

Iluk, J., Kubacki, A.D., 2006, Wybór polskich i niemieckich dokumentów do ćwiczeń translacyjnych / Auswahl polnischer und deutscher Dokumente fur Translationsubungen, Warszawa.

Kierzkowska, D., 2002, Tłumaczenie prawnicze, Warszawa.

Kierzkowska, D., 2011 (red.), Kodeks tłumacza przysięgłego z komentarzem 2011 – publikacja pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych, Warszawa.

Kierzkowska, D., Rybińska, Z., 2011, The New Selection of English Documents, Warszawa.

Kierzkowska, D., Poznański, J. (red.), 1996, Dokumenty polskie. Wybór dla tłumaczy sądowych, Warszawa.

Kubacki, A.D., 2008, „Odpowiedzialność zawodowa tłumaczy przysięgłych”, [w:] Język, Komunikacja, Informacja, t. 3, P. Nowak, M. Nowakowski (red.), Poznań, s. 149–161.

Kubacki, A.D., 2009, Klasyfikacje statystyczne w przekładzie na język niemiecki / Die Klassifikationen in deutscher Ubersetzung, Warszawa.

Kubacki, A.D., 2011, Neue Auswahl deutschsprachiger Dokumente, Warszawa.

Poznański, J., 2007, Tłumacz w postępowaniu karnym, Warszawa.

PN-EN 15038: Usługi tłumaczeniowe. Wymagania dot. świadczenia usług (PKN 2006).

Rybińska, Z., 2011, Teksty egzaminacyjne dla kandydatów na tłumacza przysięgłego, Warszawa.

Kubacki, A.D., 2012, Tłumaczenie poświadczone. Status, kształcenie, warsztat i odpowiedzialność tłumacza przysięgłego, Warszawa.
ISSN 1896-4362 (print)
ISSN 2392-1552 (online)

Partnerzy platformy czasopism