Tłumacz literatury: człowiek, mit, symbol

Mirosława Buchholtz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RP.2017.003

Abstrakt


Punktem wyjścia artykułu jest refleksja nad kondycją literatury i literaturoznawstwa w XXI wieku, jak również nad konsekwencjami zachodzących przemian dla pojmowania roli przekładu literackiego. Zasadnicza część artykułu to propozycja typologii postaw tłumaczy literatury odwołująca się do wielowiekowej tradycji kultury. Zostanie w nim naszkicowanych z pamięci (kulturowej) kilka postaci z mitologii greckiej – bohaterów mitycznych fabuł, które w symboliczny sposób ilustrują postawy tłumaczy literatury. Będą przedstawione przykłady tych postaw wśród tłumaczy twórczości Henry’ego Jamesa na język polski.


Słowa kluczowe


literatura; literaturoznawstwo; przekład literacki; tłumacz literatury; mity greckie; Henry James

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Balcerzan, E., Tłumaczenie jako wojna światów, [w:] Przekładając nieprzekładalne III. O wierności, O. Kubińska, W. Kubiński (red.), Gdańsk, s. 43–65.

Cotterell, A., 1996, Słownik mitów świata, przeł. W. Ceran, M. Dąbrowska, R. Foltyn, P. Krupczyński, J. Skowroński, Katowice.

Eagleton, T., 2014, Jak czytać literaturę, przeł. A. Kunicka, Warszawa.

Elektorowicz, L., 1959, Czy są duchy, „Życie Literackie”, 21, s. 8.

Frenzel, E., 1992, Stoffe der Weltliteratur, Stuttgart.

Graves, R., 1974, Mity greckie, przeł. H. Krzeczkowski, Warszawa.

James, H., 1878–1879, Amerykanin, przeł. A. Callier, Lwow.

James, H., 1989, The Turn of the Screw, Munchen.

James, H., 2015, Dokręcanie śruby, przeł. J. Dehnel, Warszawa.

Knoespel, K. J., [1985] 2016, Narcissus and the Invention of Personal History, London–New York.

Levander, C. F., 2013, Where is American Literature?, Chichester.

Lindemann, U., 2004, „Prometheus”, [w:] Antike Mythen und ihre Rezeption. Ein Lexikon, L. Walther (red.), Leipzig, s. 216–224.

Miller, J. H., 2014, O literaturze, przeł. K. Hoffmann, Poznań.

Pein, M., 2004, „Hermes/Merkur”, [w:] Antike Mythen und ihre Rezeption. Ein Lexikon, L. Walther (red.), Leipzig, s. 197–115.

Renger, A.-B., 2004, „Narzis”, [w:] Antike Mythen und ihre Rezeption. Ein Lexikon, L. Walther (red.), Leipzig, s. 144–151.

Seidensticker, B., Wessels, A., 2004, „Sisyphos”, [w:] Antike Mythen und ihre Rezeption. Ein Lexikon, L. Walther (red.), Leipzig, s. 236–244.

Szala, A., 1969, Henry James’s‚ The American Simplified, „Kwartalnik Neofilologiczny”, XVI, 1, s. 61–64.

Walther, L. (red.), 2004, Antike Mythen und ihre Rezeption. Ein Lexikon, Leipzig.
ISSN 1896-4362 (print)
ISSN 2392-1552 (online)

Partnerzy platformy czasopism