Dylematy w dydaktyce przekładu literackiego

Dorota Guttfeld

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RP.2016.009

Abstrakt


Dydaktyka przekładu literackiego wymaga od prowadzących wyjątkowo autorskiego podejścia do przygotowania zajęć, tak ze względu na twórczą naturę przekładu literackiego, jak i niedostatek dostępnych podręczników. Artykuł omawia niektóre zagadnienia wymagające przemyślenia w trakcie projektowania takiego kursu w ramach studiów filologicznych: od roli, jaką ma spełniać w programie nauczania, przez dobór źródeł i materiałów do przekładu, po typy zadań i kryteria oceny.


Słowa kluczowe


przekład literacki; dydaktyka przekładu

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aixela, J.F., 1996, „Culture-specific Items in Translation”, [w:] Translation, Power, Subversion, R. Alvarez, M.C.A. Vidal (red.), Clevedon, s. 52–78.

Barańczak, S., 2004, Ocalone w tłumaczeniu, Kraków.

Belczyk, A., 2001, Poradnik tłumacza: z angielskiego na nasze, Kraków.

Berezowski, L., 1997, Dialect in Translation, Wrocław.

Berman, A., 2007, „Przekład jako doświadczenie obcego”, tłum. U. Hrehorowicz, [w:] Współczesne teorie przekładu, P. Bukowski, M. Heydel (red.), Kraków, s. 249–264.

Brzozowski, J., 2011, Stanąć po stronie tłumacza. Zarys poetyki opisowej przekładu, Kraków.

Ćwiczenia ze stylistyki, 2016, D. Zdunkiewicz-Jedynak (red.), Warszawa.

Ćwiczenia z poetyki, 2006, A. Gajewska, T. Mizerkiewicz, E. Balcerzan (red.), Warszawa.

Dybiec-Gajer, J., 2013, Zmierzyć przekład? Z metodologii oceniania w dydaktyce przekładu pisemnego, Kraków.

Dybiec-Gajer, J., Piotrowska, M., 2012, Verba volant, scripta manent. How to write and M.A. thesis in Translation Studies, Kraków.

Fordoński, K., 2012, „Rynek przekładu literackiego w Polsce po roku 2000”, [w:] Rola tłumacza i przekładu w epoce wielokulturowości i globalizacji, M. Ganczar, P. Wilczek (red.), Katowice, s. 83–105.

Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, 2001, K. Kłosińska (red.), Warszawa.

Hejwowski, K., 2004, Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Warszawa.

Hejwowski, K., 2004, Translation: A Cognitive-Communicative Approach, Olecko.

Jak się mówi…? Jak się pisze…? Poradnik językowy dla dziennikarzy, 2007, E. Czerwińska, J. Podracki, D. Wendołowska (red.), Warszawa.

Jarniewicz, J., 2012, Gościnność słowa. Szkice o przekładzie literackim, Kraków.

Kizeweter, M., 2009, „Przepis na przypis – o przypisach na podstawie wybranych przekładów anglojęzycznej literatury pięknej na język polski”, [w:] Jakość i ocena tłumaczenia, A. Kopczyński, M. Kizeweter (red.), Warszawa, s. 36–63.

Koster, C., 2000, From World to World. An Armamentarium For the Study of Poetic Discourse in Translation, Amsterdam.

Kowalewska, A., 2005, „Problematyka przekładu stylu literackiego”, [w:] Kulturowe i językowe źródła nieprzekładalności, K. Hejwowski (red.), Olecko, s. 167–177.

Kozak, J., 2009, Przekład literacki jako metafora: między logos a lexis, Warszawa.

Krysztofiak, M., 1999, Przekład literacki a translatologia, Poznań.

Krysztofiak, M., 1996, Przekład literacki we współczesnej translatoryce, Poznań.

Landers, C.E., 2001, Literary Translation. A Practical Guide, Clevedon.

Leech, G., 1974, A Linguistic Guide to English Poetry, London.

Leech, G., Short, M., 2007, Style in Fiction, Harlow.

Lewicki, R., 2000, Obcość w odbiorze przekładu, Lublin.

Newmark, P., 2005, A Textbook of Translation, Harlow.

Piotrowska, M., 2007, Proces decyzyjny tłumacza. Podstawy metodologii nauczania przekładu pisemnego, Kraków.

Pym, A., 2010, Exploring translation theories, London.

Pym, A., 2003, „Redefining Translation Competence in an Electronic Age. In Defence of a Minimalist Approach”, [w:] Meta (4)48, http://www.erudit.org/revue/meta/2003/v/-n4/008533ar.html (dostęp: 10 lipca 2015).

Reiss, K., 1989, „Text types, translation types and translation assessment”, [w:] Readings in Translation Theory, A. Chesterman (red.), Helsinki, s. 105–115.

Ricoeur, P., 2008, „O tłumaczeniu”, [w:] O tłumaczeniu, P. Ricoeur, P. Torop (red.), tłum. T. Swoboda, S. Ulaszek, Gdańsk, s. 33–59.

Tabakowska, E., 1999, O przekładzie na przykładzie, Kraków. Tabakowska, E., 2009, Tłumacząc się z tłumaczenia, Kraków.

Tuwim, J., 2006, „Czterowiersz na warsztacie”, [w:] idem, Pegaz dęba, Warszawa, s. 191–209.

Wiersz. Podstawowe kategorie opisu, 1963, J. Woronczak (red.), Wrocław.

Wolański, A., 2008, Edycja tekstów, Warszawa.
ISSN 1896-4362 (print)
ISSN 2392-1552 (online)

Partnerzy platformy czasopism