Kilka uwag o neutralności w tłumaczeniu

Agnieszka Stępkowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RP.2015.013

Abstrakt


Artykuł podejmuje temat neutralności w przekładzie. Rozważania o neutralności w tłumaczeniu dotyczą kształtu relacji w komunikacji odbywającej się za pośrednictwem tłumacza. Zasada neutralności silnie wpływa na pozycję tłumacza wobec komunikujących się ze sobą stron. Neutralność jest zatem funkcją wielojęzycznego otoczenia, w którym znajduje się tłumacz. Ważne jest również to, czy owo otoczenie dostrzeże i zaakceptuje korzyści płynące z neutralności tłumacza. Będąc neutralnym, tłumacz wyrzeka się angażowania w merytoryczny konflikt między stronami, tworząc coś na kształt strefy braku zainteresowania, a ponadto w otoczce wytworzonej strefy może bezstronnie służyć obydwu stronom.


Słowa kluczowe


neutralność; komunikacja; tłumacz; bezstronność

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baker, M., 2006, Translation and conflict: A narrative account, London–New York.

Bassnett, S., 1996, „The meek or the mighty: Reappraising the role of the translator”, [w:] Translation, power, subversion, R. Alvarez, M. Carmen-Africa Vidal (red.), Clevedon, s. 10–24.

Bokor, G., 1994, „Ethics for translators and translation businesses”, [w:] Professional issues for translators and interpreters, D. L. Hammond (red.), Amsterdam–Philadelphia, s. 99–106.

Colomer, J. M., 1996, „To translate or to learn languages? An evaluation of social efficiency”, [w:] International Journal of the Sociology of Language, vol. 121, s. 181–197.

De Botton, A., 2000, The consolations of philosophy, London.

Grin, F., 1990, „The economic approach to minority languages”, [w:] Journal of Multilingual and Multicultural Development, vol. 11 (1/2), s. 153–173.

Grin, F., 1996a, „Economic approaches to language and language planning: An introduction”, [w:] International Journal of the Sociology of Language, vol. 121, s. 1–16.

Grin, F., 1996b, „The economics of language: Survey, assessment and prospects”, [w:] International Journal of the Sociology of Language, vol. 121, s. 17–44.

Grin, F., 2001, „English as economic value: Facts and fallacies”, [w:] World Englishes, vol. 20, s. 65–78.

Hewson, L., 1997, „Change in translation and the image of the translator”, [w:] Translating sensitive texts: Linguistic aspects, K. Simms (red.), Amsterdam, s. 47–56.

Holz-Manttari, J., 1984, Translatorisches Handeln. Theorie und Methode, Helsinki.

Katan, D., 2011, „Status of translators”, [w:] Handbook of translation studies, t. 2, Y. Gambier, L. van Doorslaer (red.), Amsterdam–Philadelphia, s. 146–152.

Kołakowski, L., 2008, O co nas pytają wielcy filozofowie. Trzy serie, Kraków.

Nord, Ch., 1997, Translating as a purposeful activity: Functionalist approaches explained, Manchester.

Piotrowski, A., Ziółkowski M., 1976, Zróżnicowanie językowe a struktura społeczna, Warszawa.

Pym, A., 2007, „Philosophy and translation”, [w:] A companion to translation studies, P. Kuhiwczak, K. Littau (red.), Clevedon, s. 25–44.

Pym, A., 2010, Exploring translation theories, London.

Pym, A., 2012, On translator ethics: Principles for mediation between cultures, Amsterdam–Philadelphia.

Stępkowska, A., 2011a., „Swiss multilingualism: Society vs. individuals”, [w:] Philologica Wratislaviensia: Acta et Studia, vol. 4, s. 153–161.

Stępkowska, A., 2011b, „Polityka językowa w zakresie nauczania pierwszego języka obcego w wielojęzycznym kraju na przykładzie Szwajcarii – inspirujące doświadczenia”, [w:] Neofilolog, vol. 37, s. 213–225.

Stępkowska, A., 2013a, Multilingualism and English: The canton of Zurich as a linguistic paradigm, Warsaw Studies in English Language and Literature, vol. 14, Frankfurt am Main–New York.

Stępkowska, A., 2013b, „Identity and language ideologies: The Swiss case”, [w:] Language, action, interaction, Łodź Studies in Language, vol. 31, J. Badio, K. Ciepiela (red.), Frankfurt am Main, s. 101–111.

Venuti, L., 1995, The translator’s invisibility: A history of translation, London–New York.

http://dx.doi.org/10.4324/9780203360064

Wadensjö, C., 2011, „Status of interpreters”, [w:] Handbook of translation studies, t. 2, Y. Gambier, L. van Doorslaer (red.), Amsterdam–Philadelphia, s. 140–145.
ISSN 1896-4362 (print)
ISSN 2392-1552 (online)

Partnerzy platformy czasopism