Przekład tekstów specjalistycznych – oczekiwania i wyzwania a praktyka

Magdalena Kopczyńska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RP.2015.006

Abstrakt


Celem artykułu jest omówienie wyzwań stojących przed tłumaczem i korektorem przekładów artykułów o tematyce historycznej jako tekstów specjalistycznych. W części teoretycznej autorka przedstawia definicje przekładu i języka specjalistycznego, które stanowią podstawę zaliczenia tekstów historycznych do kategorii tekstów specjalistycznych. Następnie przechodzi do omówienia problemów z tłumaczeniem i korektą przekładów tekstów historycznych, poświęconych zagadnieniu przestrzeni sakralnej w Prusach Zakonnych i opublikowanych w tomie Sacred Space in the State of the Teutonic Order in Prussia. Podsumowanie artykułu stanowią praktyczne wskazówki dla tłumaczy tekstów specjalistycznych.


Słowa kluczowe


teksty specjalistyczne; język specjalistyczny; problemy tłumaczeniowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Berman, A., 1991, „Traduction specialiseeet traduction literaire”, [w:] La traduction literaire, scientifique et technique. Actes du Colloque International organise par l’Association Europeenne des Linguistes et des Professeurs de Langues (AELPL), Paris, s. 9–15.

Dąmbska-Prokop, U. (red.), 2000, Mała encyklopedia przekładoznawstwa, Częstochowa.

Dubisz, S. (red.), 2006, Uniwersalny słownik języka polskiego PWN, Warszawa.

Kozłowska, Z., 2007, O przekładzie tekstu naukowego (na materiale tekstów językoznawczych), Warszawa.

Linde-Usiekniewicz, J. (red.), 2004, Wielki słownik angielsko-polski polsko-angielski PWN-Oxford, Warszawa.

Lukszyn, J. (red.), 1998, Tezaurus terminologii translatorycznej, Warszawa.

Newmark, P., 1998, Approaches to Translation, New York–London–Toronto– Sydney–Tokyo.

Pieńkos, J., 2003, Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki, Kraków.

Pisarska, A., Tomaszkiewicz, T., 1996, Współczesne tendencje przekładoznawcze, Poznań.

Stanisławski, J., 1969, Wielki słownik polsko-angielski, Warszawa.

Tabakowska, E., 2003, O przekładzie na przykładzie, Kraków.

Tabakowska, E., 2009, Tłumacząc się z tłumaczenia, Kraków.

Tomaszkiewicz, T. (red.), 2006, Terminologia tłumaczenia, Poznań.

Wenta, J. (red.), 2013, Sacred Space in the State of the Teutonic Order in Prussia, M. Kopczyńska (tłum.), Toruń.

http://www.kpbc.ukw.edu.pl (dostęp: 15 grudnia 2013 r.).

http://whc.unesco.org/en/list/847 (dostęp: 15 grudnia 2013 r.).

http://www.zamek.malbork.pl (dostęp: 15 grudnia 2013 r.).
ISSN 1896-4362 (print)
ISSN 2392-1552 (online)

Partnerzy platformy czasopism