Przekładalność zbyt oczywista?

Magdalena Tosik

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RP.2014.016

Abstrakt


W artykule poruszono problemy wynikające z przekładu tekstów humorystycznych, których treść ma na celu uzyskanie efektu komicznego. Analiza nieprzekładalności polskiego dowcipu na język hiszpański posłużyła jako opis mechanizmu wywołującego efekt komiczny oraz jako przyczynek do rozważań nad obrazem świata zawartym w języku.


Słowa kluczowe


tłumaczenie humoru; efekt komiczny; nieprzekładalność

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Awdiejew, A., 1992, „Nieśmieszne aforyzmy (Refleksja nad semantyką humoru Viktora Raskina)”, [w:] Język i Kultura, nr 8, s. 279 –286.

Barańczak, S., 1992, Ocalone w tłumaczeniu, Poznań.

Bartmiński, J., 2012, Językowe podstawy obrazu świata, Lublin.

„En Espana hay un bar por cada 132 habitantes”, [w:] abc.es, http://www. abc.es/sociedad/20130521/abci-habitantes-201305211530.html (dostęp: 15 grudnia 2013 r.).

Hejwowski, K., 2012, Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Warszawa.

Kozak, J., 2009, Przekład literacki jako metafora. Między logos a lexis, Warszawa

Luque Nadal, L., 2009, „Los culturemas: .unidades linguisticas, ideologicas o culturales?”, [w:] Language Design, nr 11, s. 93–120.

Rynkiewicz, J., 2012, „Kognitywne spojrzenie na poczucie humoru”, [w:] Via Menti, nr 1, s. 85–98.

Wierzbicka, A., 2003, Cross-cultural Pragamtics: The Semantics of Cross Cultural Interaction, Berlin–New York.

Vandaele, J., 2002, „Humor Mechanism in Film Comedy, Incongruity and Superiority”, [w:] Poetics Today, nr 23(2), s. 221–249.

Vandaele, J., 2010, „Humor in Translation”, [w:] Handbook of Translation Studies, Y. Gambier, L. van Doorslaer (red.), Amsterdam–Philadelphia, s. 147–152.
ISSN 1896-4362 (print)
ISSN 2392-1552 (online)

Partnerzy platformy czasopism