Próby poszerzenia granic świata we współczesnej prozie włoskiej

Katarzyna Maniowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RP.2014.011

Abstrakt


Artykuł poświęcony jest zagadnieniu nieprzetłumaczalnych sformułowań obecnych w prozie współczesnych pisarzy włoskich, ze szczególnym uwzględnieniem prozaików pochodzących z Sardynii. Często dokonują oni zabiegu łączenia włoskiego z innymi językami oraz dialektami. Dzięki temu przekazują czytelnikom istotę danego obszaru kulturowego, której nie można oddać przez tłumaczenia na literacki język. Analiza wybranych fragmentów powieści Pantumas Salvatorego Niffoi będzie miała na celu wskazać, jak w polifoniczności powieści pisarz urzeczywistnia językowe uwarunkowanie swojej tożsamości. W analizie powieści skupimy naszą uwagę na niektórych jej elementach, zwłaszcza leksykalnych, fonetycznych i semantycznych. Zastanowimy się także nad problemem związanym z możliwością zrozumienia tekstu literackiego, którego struktura została celowo tak skomponowana, aby zadanie to czytelnikowi utrudnić.


Słowa kluczowe


nieprzetłumaczalność; przekład literacki; recepcja tekstu literackiego

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Contini, M., 1987, Etude de geographie phonetique et de phonetique instrumentale du sarde, Alessandria.

Grassi, C., Sobrero A., Telmon T., 2003, Introduzione alla dialettologia italiana, Bari.

Haller, H., 1995, La presenza italiana nella nuova narrativa, [w:] Gli spazi della diversita. Atti del Convegno Internazionale sul tema „Rinnovamento del codice narrativo in Italia dal 1945 al 1992”, Leuven 3–8 maggio 1993, vol. 2, S. Vanvolsem, F. Musarra, B. van den Bossche, Roma, s. 243–256.

Haller, H., 1999, The other Italy: the literary canon in dialect, Toronto. Mazzamuto, P. (red.), 1984, La letteratura dialettale in Italia, Palermo.

Niffoi, S., 2011, Die barfusige Witwe, przeł. A. Lohrer, Wien.

Niffoi, S., 2007, Die Legende von Redenta Tiria, przeł. S. Vagt, Wien.

Niffoi, S., 2008, La Legende de Redenta Tiria, przeł. D. Vittoz, Paris.

Niffoi, S., 2012, La Veuve aux pieds nus, przeł. D. Vittoz, Paris.

Niffoi, S., 2012, Pantumas, Milano.

Paulis, G., 1998, La lingua sarda e l’identita ritrovata, [w:] Storia d’Italia. Le regioni dall’Unita a oggi. La Sardegna, L. Berlinguer, A. Mattone (red.), Torino, s. 1201–1221.

Rubattu, A., 2006, Dizionario universale della lingua di Sardegna Cagliari.

Ruiu, F., 2006, Ardias e parillas in Sardegna, Nuoro.

Tola, S., 2006, La letteratura in Lingua sarda. Testi, autori, vicende, Cagliari.

Wagner, M.L.,1952, Historische Wortbildungslehre des Sardischen, A. Francke, Bern.

Wittgenstein, L., 2000, Tractatus logico-philosophicus, przeł. B. Wolniewicz, Warszawa.
ISSN 1896-4362 (print)
ISSN 2392-1552 (online)

Partnerzy platformy czasopism