Gry wideo a przekład: nowe pole badań w obrębie tłumaczenia audiowizualnego

Ewa Drab

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RP.2014.007

Abstrakt


W przekładzie pojawiają się nowe poddziedziny, którym należy poświęcić uwagę, w tym tłumaczenie gier wideo, łączące cechy przekładu audiowizualnego, literackiego i specjalistycznego. Aby zbadać ten młody obszar przekładu, należy zapoznać się z historią i ewolucją gier wideo, zbadać ich specyfikę i wymagania, określić cechy tłumacza zajmującego się tą dziedziną, wskazać strategie tłumaczeniowe, które są skuteczne w kontekście określonych gatunków, i ustalić wspólną nomenklaturę. Mnogość metod i technik tłumaczenia gier wideo oraz bogactwo wariacji tematycznych mogących stwarzać trudności w przekładzie zostają najlepiej zobrazowane na przykładach – grach Mass Effect 3, Uncharted 3: Oszustwo Drake’a i Heavy Rain.


Słowa kluczowe


gry video; tłumaczenie audiowizualne; strategie tłumaczeniowe; techniki tłumaczeniowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Anthony, S., 2013, „Xbox One vs. PS4: How the final hardware specs compare”, [w:] Extremetech, http://www.extremetech.com/gaming/156273-xbox-720-vs-ps4-vs-pc-how-the-hardware-specs-compare (dostęp: 12 grudnia 2013 r.).

Belczyk, A., 2007, Tłumaczenie filmów, Wilkowice.

Bernal Merino, M., 2006, „On the Translation of Video Games”, [w:] The Journal of Specialised Translation, L. Desblache (red.), http://www.jostrans.org/issue06/art_bernal.php (dostęp: 10 listopada 2013 r.).

Chandler, H.M., O’Malley Deming, S., 2012, The Game Localization Handbook, Sudbury.

Chojnowski, R., 2001, „Jak hartowała się stal, czyli o lokalizacji Baldur’s Gate 2 słów kilka”, [w:] GryOnline.pl, http://www.gry-online.pl/S018. asp?ID=13 (dostęp: 13 grudnia 2013 r.).

Esselink, B., 2000, A Practical Guide to Localization, Amsterdam–Philadelphia.

Interactive Software Federation of Europe, 2012, Videogames in Europe: Consumer Study, http://www.isfe.eu/sites/isfe.eu/files/attachments/euro_summary_-isfe_consumer_study.pdf (dostęp: 13 listopada 2013 r.).

Kudler, A., 2007, „Timeline: Video Games”, [w:] Infoplease, http://www.infoplease.com/spot/gamestimeline1.html (dostęp: 14 listopada 2013 r.).

Mangiron, C., O’Hagan, M., 2006, „Game Localization: Unleashing Imagination with ≪Restricted≫ Translation”, [w:] The Journal of Specialised Translation, L. Desblache (red.), http://www.jostrans.org/issue06/art_ohagan.php (dostęp: 10 listopada 2013 r.).

Mass Effect 3 Official Website, 2013, Interactive Storytelling, http://masseffect.bioware.com/about/story/ (dostęp: 11 grudnia 2013 r.).

Michaud, L., 2010, Serious games – A 10 Billion Euro Market in 2015, http://www.idate.org/2009/pages/download.php?id=147&idl=21&t=f_telech_actu&fic=518_Serious_Games_VA.pdf&repertoire=news/518_Serious_Games (dostęp: 12 grudnia 2013 r.).

Naughty Dog, 2011, Uncharted 3: Drake’s Deception, http://www.naughtydog.com/games/uncharted3_drakes_deception/ (dostęp: 14 grudnia 2013 r.).

Online Education, 2013, A Video Game Timeline, http://www.onlineeducation.net/videogame_timeline (dostęp: 11 listopada 2013 r.).

Quantic Dream, 2009, Heavy Rain, http://www.quanticdream.com/fr/game/heavy-rain (dostęp: 15 grudnia 2013 r.).

Sikorski, P., 2013, „Międzynarodowy Rynek Gier Wideo”, [w:] Enterprise Europe Network, http://www.een.org.pl/index.php/rynek-wewnetrzny-spis/articles/miedzynarodowy-rynek-gier-wideo.html (dostęp: 13 listopada 2013 r.).

Surdyk, A., 2009, „Status naukowy ludologii. Przyczynek do dyskusji”, [w:] Homo Ludens 1, Polskie Towarzystwo Badania Gier, http://ptbg.org.pl/ HomoLudens/vol/1/ (dostęp: 15 grudnia 2013 r.).

Walczuk, P., 2008, „Przeciwnicy”, [w:] Bioshock City, http://www.bioshock.com.pl/bioshock,przeciwnicy,46.htm (dostęp: 13 listopada 2013 r.).

Wikliński T., 2011, „Nikt nie płacze z powodu braku dubbingu w Mass Effect 3?”, [w:] Dubscore.pl, http://dubscore.pl/news/458-nikt-nie-placze-zpowodu- braku-dubbingu-w-mass-effect-3 (dostęp: 14 listopada 2013 r.).

Wikliński T., 2012, „Mass Effect 3 – wrażenia z polskiej wersji językowej”, [w:] Dubscore.pl, http://dubscore.pl/news/585-mass-effect-3-wrazeniaz- polskiej-wersji-jezykowej (dostęp: 14 grudnia 2013 r.).
ISSN 1896-4362 (print)
ISSN 2392-1552 (online)

Partnerzy platformy czasopism