Przekład poezji jako wyzwanie dla tłumacza – na podstawie własnego doświadczenia tłumaczenia wierszy dziewiętnastowiecznego francuskiego poety Leconte de Lisle’a

Patrycja Bobowska-Nastarzewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RP.2014.002

Abstrakt


Tematem artykułu są autorskie spostrzeżenia związane z przekładem poezji z języka francuskiego na język polski na przykładzie przekładu rymowanych wierszy Leconte de Lisle’a. Dziełem, w którym zostały zamieszczone wspomniane wiersze, jest zredagowany w języku francuskim i przetłumaczony przez autorkę artykułu na język polski, wraz z cytowaną w nim poezją Leconte de Lisle’a, doktorat polskiego filozofa Henryka Elzenberga z 1909 roku zatytułowany Le sentiment religieux chez Leconte de Lisle (Odczuwanie religii u Leconte de Lisle’a). Przedmiotem szczególnego zainteresowania autorki artykułu jest zagadnienie rymów i układu sylabicznego w przekładzie wierszy.


Słowa kluczowe


przekład literacki; tłumaczenie poezji; strategia tłumaczeniowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamski, J., 1966, Historia literatury francuskiej, Wrocław–Warszawa–Kraków.

Baluch, J., 2007, Wiersz i przekład, Kraków.

Barańczak, S., 1994, Ocalone w tłumaczeniu. Szkice o warsztacie tłumacza poezji z dołączeniem małej antologii przekładów, Poznań.

Brzozowski, J., 2011, Stanąć po stronie tłumacza. Zarys poetyki opisowej przekładu, Kraków.

Elsenberg, H., 1909, Le sentiment religieux chez Leconte de Lisle, Paris.

Elzenberg, H., 2013, Odczuwanie religii u Leconte de Lisle’a, przeł. P. Bobowska-Nastarzewska, Toruń.

Głowiński, M., Kostkiewiczowa, T., Okopień-Sławińska, A., Sławiński, J., 1998, „Rym”, [w:] Słownik terminów literackich, Wrocław–Warszawa–Kraków, s. 487–492.

Głowiński, M., Okopień-Sławińska A., Sławiński J., 1967, Zarys teorii literatury, Warszawa.

Jarrety, M. (red.), 2001, Dictionnaire de Poesie de Baudelaire a nos jours, Paris.

Jarrety, M. (red.), 1997, La poesie francaise du Moyen Age jusqu’a nos jours, Paris.

Jasińska, M., 1956, Dwunastozgłoskowiec, [w:] Sylabizm, Z. Kopczyńska, M. R. Mayenowa (red.), Wrocław, s. 353–380.

Kopczyńska, Z., 1956, Trzynastozgłoskowiec, [w:] Sylabizm, Z. Kopczyńska, M. R. Mayenowa (red.), Wrocław, s. 380–427.

Kopczyńska, Z., Dobrzyńska T., Pszczołowska L., 2007, Znaczenie wyboru formy wiersza. Trzy studia, Warszawa.

Krysztofiak, M., 1996, Przekład literacki we współczesnej translatoryce, Poznań.

Lam, S. (red.), 1933, Wielka literatura powszechna, t. 2, Kraków.

Legeżyńska, A., 1997, „Tłumacz jako drugi autor – dziś”, [w:] Przekład literacki. Teoria. Historia. Współczesność, A. Nowicka-Jeżowa, D. Knysz-Tomaszewska (red.), Warszawa, s. 40–50.

Lewicki, R., 2012, „Czynnik kulturowy a podstawowe cechy przekładu”, [w:] Przekład. Język. Kultura, R. Lewicki (red.), Lublin, s. 73–79.

Orizet, J., 2007, Anthologie de la poesie francaise, Paris.

Pszczołowska, L., 1972, Rym, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.

Skibińska, E., 1999, Przekład a kultura. Elementy kulturowe we francuskich tłumaczeniach „Pana Tadeusza”, Wrocław.

Steiner, G., 2007, „Przekład jako conditio humana”, [w:] Przekładając nieprzekładalne. O wierności, O. Kubińska, W. Kubiński (red.), Gdańsk.

Święch, J., 1997, „Przekład na warsztacie badacza literatury”, [w:] Przekład literacki. Teoria. Historia. Wspołczesność, A. Nowicka-Jeżowa, D. Knysz-Tomaszewska (red.), Warszawa, s. 51–67.

Tyburski, W., 2006, Elzenberg, Warszawa.
ISSN 1896-4362 (print)
ISSN 2392-1552 (online)

Partnerzy platformy czasopism