Modele kształcenia tłumaczy w zakresie wiedzy specjalistycznej z dziedziny prawa

Ksenia Gałuskina, Lucyna Marcol

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RP.2011.012

Abstrakt


Opracowanie ma na celu przedstawienie i ocenę istniejących modeli kształcenia na poziomie uniwersyteckim tłumaczy pisemnych w zakresie wiedzy specjalistycznej z dziedziny prawa. Wskazano na kryteria mające wpływ na budowę konkretnych programów kształcenia tłumaczy i z punktu widzenia tych właśnie kryteriów wyodrębniono cztery modele kształcenia w interesującym nas zakresie.


Słowa kluczowe


dydaktyka przekładu; kształcenie tłumaczy; tłumaczenie pisemne; przekład prawny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Blais, F., 2008, „La maîtrise en traduction juridique”, referat wygłoszony podczas Journée scientifi que „La langue et le droit”, Gatineau, http://www.realiter.net/spip.php?article1644 (dostęp: 6 października 2008 r.).

Bocquet, C., 2008, La traduction juridique. Fondement et méthode, Bruxelles.

Caminade, M., Pym, A., 1998, „Translator-Training Institutions”, [w:] M. Baker, Encyclopedia of Translation Studies, London–New York, s. 280–285.

Damette, E., 2007, Didactique du français juridique. Français langue étrangère à visée professionnelle, Paris.

de la Fuente, E., 2000, „Les enjeux de l’enseignement de la traduction juridique”, [w:] La traduction juridique. Histoire, théorie(s) et pratique, Genève, s. 223–232.

Gilbert, J.-B., 2008, „La double formation en français sur objectif spécifique: atout ou nécessité?”, [w:] Le français de spécialité. Enjeux culturels et linguistiques, O. Bertrand, I. Schaff ner (red.), Palaiseau, s. 251–264.

Nord, Ch., 2005, „Training functional translators”, [w:] Training for the new millennium: pedagogies for translation and interpreting, M. Tennent (red.), Amsterdam, s. 209–224.

Northcott, J., Brown G., 2006, „Legal translator training: Partnership between teachers of English for legal purposes and legal specialists”, English for Specific Purposes, nr 25, s. 358–375.

Petrits, A., 2007, „Le master européen de traduction: un projet de la direction générale de la traduction de la Commission européenne”, Meta, vol. 52, nr 1, s. 85–92.

Piotrowska, M., 2007, Proces decyzyjny tłumacza. Podstawy metodologii nauczania przekładu pisemnego, Kraków.

Płusa, P., 2007, Rozwijanie kompetencji przekładu i kształcenie tłumaczy, Katowice.

Šarčević, S., 2000, New Approach to Legal Translation, The Hague–London–Boston.

Šarčević, S., 2005, „The Quest for Legislative Bilingualisme and Multilingualisme. Co-drafting in Canada and Switzerland”, [w:] Jurilinguistique: entre langues et droits, J.-C. Gémar, N. Kasirer (red.), Bruxelles, s. 277–291.

Sawicki, M.T., 2009, „Legal English”, Kancelaria, nr 13, s. 34.

Snow, G., 2003, „L’indispensable recherche jurilinguistique et ce qu’elle permet d’apprendre du droit”, Revue de la common law en français, vol. 5, nr 1, s. 211–219.
ISSN 1896-4362 (print)
ISSN 2392-1552 (online)

Partnerzy platformy czasopism