Kształcenie tłumaczy specjalistycznych w sieci EMT. Sprawa Kellgrena – przykład nabywania kompetencji tłumaczeniowej

Katarzyna Biernacka-Licznar

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RP.2011.010

Abstrakt


W pierwszej części artykułu przedstawiono założenia sieci EMT, utworzonej w grudniu 2009 roku przez Komisję Europejską. Przeprowadzono krótką analizę kształcenia tłumaczy pisemnych w perspektywie wymogów KE. W drugiej części artykułu autorka na podstawie scenariusza Sprawy Kellgrena Janusza Poznańskiego zapoznaje czytelnika z przebiegiem czynności procesowych w postępowaniu karnym. Zwraca uwagę na złożoność procesu nauczania przekładu specjalistycznego języka prawnego i prawniczego na przykładzie pary językowej włoski–polski, opisuje typowe dokumenty, z którymi spotyka się tłumacz w trakcie postępowania karnego. W artykule przedstawiono także terminologię specjalistyczną polsko-włoską wykorzystywaną przez tłumaczy w trakcie postępowania karnego.


Słowa kluczowe


European Master's in Translation; kształcenie tłumaczy; metodyka przekładu; przekład prawny; przekład prawniczy; kompetencja tłumaczeniowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Biernacka-Licznar, K., 2011, „Instytucja tłumacza przysięgłego w Polsce i we Włoszech. Kształcenie tłumaczy przysięgłych na studiach podyplomowych w Polsce”, [w:] Nauczanie języka włoskiego na polskich uczelniach: doświadczenia i perspektywy rozwoju, K. Biernacka-Licznar, J. Łukaszewicz (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 163–181.

Bladowski, B., 2006, Pisma sądowe w pismach cywilnych, Wolters Kluwer, Warszawa.

Bogucki, Ł., 2009, Tłumaczenia wspomagane komputerowo, PWN, Warszawa.

Czajka, M., Światłowski A., 2007, Kodeks postępowania karnego, ParkPrawo, Bielsko-Biała.

Forapani, D., 2005, Italiano per giuristi, Alma Edizioni, Firenze.

Jopek-Bosiacka, A., 2006, Przekład prawny i sądowy, PWN, Warszawa.

Kubacki, A.D., 2009, „Problemy tłumaczenia polskich i niemieckich wyroków w sprawach cywilnych i karnych”, Lingua Legis, nr 17, s. 76–86.

Petrucci, R., 2007, Schemi e Schede di Diritto Processuale Penale, Edizioni Giuridiche Simone, Napoli.

Pieńkos, J., 1993, Przekład i tłumacz we współczesnym świecie. Aspekty lingwistyczne i pozalingwistyczne, PWN, Warszawa.

Piotrowska, M., 1997/2003, Learning Translation – Learning the Impossible? A Course of Translation from Polish to English, Universitas, Kraków.

Piotrowska, M., 2007, Proces decyzyjny tłumacza, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.

Pisarska, A., Tomaszkiewicz, T., 1996, Współczesne tendencje przekładoznawcze, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Płusa, P., 2000, Kształcenie tłumaczy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Częstochowa.

Poznański, J., 2007, Tłumacz w postępowaniu karnym, Translegis, Warszawa.

Richards, J., Rodgers, T., 1986/2001, Approaches and Methods in Language Teaching, Cambridge University Press, Cambridge.

Rybińska, Z. (red.), 2011, Teksty egzaminacyjne dla kandydatów na tłumacza przysięgłego, Translegis, Warszawa.

Skrodzka, T., 2008, Raccolta di documenti italiani, Translegis, Warszawa.

Tomaszkiewicz, T., 2006, Przekład audiowizualny, PWN, Warszawa

Żochowski, M., 2002, „Terminologia samorządowa polsko-włoska”, [w:] Lingua Legis, nr 10, 43–53.

Żochowski, M., 2006, „Terminologia podstawowych pojęć włoskiego systemu podatkowego”, Lingua Legis, nr 14, s. 78–85

Żochowski, M., 2008, „Sądownictwo specjalne we Włoszech”, Lingua Legis, nr 16, s. 52–67.

Kodeks postępowania karnego, 2009, LexisNexis, Warszawa.

Codice penale e leggi complementari, 2008, Esselibri-Simone, Napoli.

Cieśla, H. i in., 2006, Wielki słownik włosko-polski, WP, Warszawa.

Favata, A., 2000, Dizionario dei termini giuridici, La Tribuna, Piacenza.

Grelewicz-La Mela, M., Nuzzo, B., 2003, Słownik prawniczy włosko-polski, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.

A cura di Gatti, G., 2009, Codice di procedura penale e leggi complementari, Esselibri-Simone, Napoli.

Kwiatkowska, H. (red.), 2011, Słownik terminologii prawniczej włosko-polski polsko-włoski, C.H. Beck, Warszawa.

Meisel, W., 1996, Podręczny słownik polsko-włoski, WP, Warszawa.

Podracka, M.K. (red.), 2004, Uniwersalny słownik włosko-polski, Rea, Warszawa.

www.aiti.org (dostęp: 2 listopada 2011 r.)

www.ec.europa.eu (dostęp: 2 listopada 2011 r.)

http://europa.eu.int/civiljustice (dostęp: 2 listopada 2011 r.)

http://eur-lex.europa.eu (dostęp: 2 listopada 2011 r.)

http://ec.europa.eu/civiljustice/org_justice_pol_it.htm (dostęp: 2 listopada 2011 r.)

http://iate.europa.eu (dostęp: 2 listopada 2011 r.)

http://forumtlumaczy.pl/index.php?action=search2 (dostęp: 2 listopada 2011 r.)

http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt (dostęp: 2 listopada 2011 r.)
ISSN 1896-4362 (print)
ISSN 2392-1552 (online)

Partnerzy platformy czasopism