Nieprzekładalność słownictwa a zawartość podtekstu kulturowego

Annick Cataldi

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RP.2009.005

Abstrakt


Celem niniejszego artykułu jest analiza nazw własnych miejsc i osób, wymyślonych przez autora komiksu Asteriks na Korsyce. W dalszej części rozważań autorka ukazuje złożoność problemu, jakim jest oddana w tekście niefrancuskojęzycznym treści socjo-lingwistyczno-kulturowych, zawartych w albumie z serii Asteriks.


Słowa kluczowe


nieprzekładalność; podtekst kulturowy; kontekst kulturowy; Asteriks; ekwiwalencja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Goscinny, R., 1963, Asterix en Corse, Paris.

Goscinny, R., 1994, Asteriksie na Korsyce, tłum. J. Sztuczyńska, Wyd. Egmont Polska, Warszawa.

Berman, A., 1995, Pour une critique des traductions, Gallimard, Paris.

Catford, J.C., 1965, A Linguistic Theory of Translation, Londyn.

Chantry, X., 2002, „Onomatopeje w polskim i hiszpańskim przekładzie Asterix en Hispanie”, [w:] Język trzeciego tysiąclecia II, t. 2: Polszczyzna a języki obce: przekład i dydaktyka, Chłopicki, W. (red.), seria: Język a komunikacja, 4, Kraków, Tertium, s. 95–101.

Chłopicki, W., 2002, „Humor w komunikacji językowej”, [w:] Język trzeciego tysiąclecia II, t. 1: Nowe oblicza komunikacji we współczesnej polszczyźnie, Szpila, G. (red.), seria: Język a komunikacja, 4, Kraków, Tertium, s. 23–32.

Chrzanowska-Kluczewska, E., 2002, „Gry językowe tłumaczy”, [w:] Język trzeciego tysiąclecia II, t. 2: Polszczyzna a języki obce: przekład i dydaktyka, Chłopicki, W. (red.), seria: Język a komunikacja, 4, Kraków, Tertium, s. 33–39.

Klisiewicz, E., 2002, „Miejsce i funkcja nazw własnych w systemie komunikacji językowej”, [w:] Język trzeciego tysiąclecia II, t. 1: Nowe oblicza komunikacji we współczesnej polszczyźnie, Szpila, G. (red.), seria: Język a komunikacja, 4, Kraków, Tertium, s. 51–55.

Paprocka-Piotrowska, U., 2005, „Przekład a kompetencja międzykulturowa”, [w:] Język trzeciego tysiąclecia II , t. 2: Konteksty przekładowe, Piotrowska, M. (red.), seria: Język a komunikacja, 8, Kraków, Tertium, s. 387–395.

Pym, A., 1997, Pour une ethique du traducteur, Artois Presses Universite, Presses de l’Universite d’Ottawa, Arras.

Raskin, V., 1984, Semantic Mechanisms of Humor, Dordecht.

Skibińska, E., 2008, Kuchnia tłumacza, Universitas, Kraków.
ISSN 1896-4362 (print)
ISSN 2392-1552 (online)

Partnerzy platformy czasopism