W poszukiwaniu normy? Problematyka kształcenia tłumaczy przysięgłych a Kodeks tłumacza

Joanna Dybiec

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RP.2008.019

Abstrakt


Artykuł przedstawia w skrócie uwarunkowania prawne dotyczące nadawania uprawnień tłumacza przysięgłego, by następnie w oparciu o analizę przeprowadzonych przez autorkę badań empirycznych omówić motywację, jaką kierują się przyszli adepci tego zawodu oraz ich oczekiwania od kursów specjalistycznych kształcących w zakresie tłumaczeń poświadczonych. Celem badań była analiza i ocena procesu dydaktycznego.


Słowa kluczowe


tłumacz przysięgły; metodyka przekładu

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Kierzkowska, D. (red), 2005, Kodeks tłumacza przysięgłego, Warszawa.

Kierzkowska, D., 1991, Kodeks tłumacza sądowego, Warszawa.

Tryuk, M., 2006, Przekład ustny środowiskowy, Warszawa.

Jopek-Bosiacka, A., 2006, Przekład prawny i sądowy, Warszawa.

Dąmbska-Prokop, U., 2000, Mała Encyklopedia Przekładoznawstwa, Częstochowa.

Toury, G., 1995, Descriptive Translation Studies and Beyond, Amsterdam.

European Master’s in Translation, http://ec.europa.eu/dgs/translation/external_ relations/universities/master_curriculum_en.pdf (dostęp 05.05.2007).
ISSN 1896-4362 (print)
ISSN 2392-1552 (online)

Partnerzy platformy czasopism