Trudności w tłumaczeniu dokumentów prawno-administracyjnych

Rafael Guzmán Tirado, Galina Verba

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RP.2006.009

Abstrakt


Język urzędowy to język komunikowania się na poziomie oficjalnym, język dokumentów prawnych i pism handlowych, z którymi spotykamy się na co dzień. Ten szczególny kod językowy staje się, w dobie poszerzania Unii Europejskiej, coraz ważniejszym środkiem porozumiewania się interpersonalnego i międzykulturowego. Artykuł przedstawia pro-blemy związane z przekładem oficjalnych dokumentów z języka rosyjskiego na język hiszpański (i odwrotnie), wynikające z różnic natury lingwistycznej, kulturowej i referencyjnej. Szczególną uwagę poświęcono metodologii nauczania przekładu tekstów prawno-administracyjnych.

Słowa kluczowe


tłumaczenie; tłumaczenie dokumentów; trudności w tłumaczeniu

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Balli, Sh., 1961, Frantsuzskaya stilistika, Moskva.

Reiss, K., Vermeer, H. J. 1996, Fundamentos para una teoría funcional de la traducción, Madrid.

Retsker, Ya., 1974, Teoriya perevoda i perevodcheskaya praktika, Mezhdunarodnyye otnosheniya, Moskva.

Verba, G., Guzmán Tirado, R., Curso de traducción jurídico-administrativa, Centro de Lingüística Aplicada Atenea, w druku.

Verba, G., Guzmán Tirado, R., Ryzvianiuk, S. O. 2001, El ruso a través de la traducción, Granada.

Vinogradov, V. V. 1963, Stilistika, Teoriya poeticheskoy rechi, Moskva.
ISSN 1896-4362 (print)
ISSN 2392-1552 (online)

Partnerzy platformy czasopism