Transfer obcych realiów na przykładzie tekstu popularnonaukowego. Definicje i podstawowe problemy

Anna Tadajewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RP.2005.008

Abstrakt


In Poland, the term cultural specific item does not have a coherent and extensive definition. Most researchers agree about its close relation with what we perceive as the culture of a given country. Thus, culturally marked units become cultural specific items and in this particular context we should rather refer to their transfer (i.e. transfer and/or translation) than translation. A popular science text poses a genuine challenge for the translator, as it might occur that the cultural specific items constituting source text implicit knowledge (of the target audience as assumed a priori by the author) may distort the comprehension of the text which is by definition aimed at non-experts.


Słowa kluczowe


kontekst kulturowy; tekst popularnonaukowy; obce realia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bastin, G., 1990, „Traduire, adapter, réexprimer”, Meta: Journal des traducteurs, volume 25, numéro 3, Montréal.

Dąmbska-Prokop, U., 2000, Mała Encyklopedia Przekładoznawstwa, red. U. Dąmbska-Prokop i in., Częstochowa.

Hejwowski, K., 2004, Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Warszawa.

Lederer, M., 1994, La traduction aujourd’hui, Paryż.

Lewicki, R., 2000, Obcość w odbiorze przekładu, Lublin.

Lotman, Y. M., 1992, „Le phénomène de la culture”, Meta: Journal des traducteurs, volume 37, numéro 1, Montréal.

Pieńkos, J., 2003, Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki, Zakamycze.

Ping, K., 1999, „Cultural presuppositions and misreadings”, Meta: Journal des traducteurs, volume 44, numéro 1, Montréal.

Pisarska, A., Tomaszkiewicz, T., 1996, Współczesne tendencje przekładoznawcze, Poznań.

Valero-Garces, C., 1995, „Modes of translating culture: ethnography and translation”, Meta: Journal des traducteurs, volume 40, numéro 4, Montréal.

Xinmu, Z., 1999, „Les signes sociaux et leur traduction”, Meta: Journal des traducteurs, volume 44, numéro 1, Montréal.
ISSN 1896-4362 (print)
ISSN 2392-1552 (online)

Partnerzy platformy czasopism