Historia czasopisma

Pomysłodawcami powstania „Rocznika Przekładoznawczego” było dwóch germanistów /Maciej Pławski i Lech Zieliński/. Powołanie pisma to konsekwencja wielu długich rozmów, których głównym wątkiem stała się kwestia podjęcia zaplanowanych, strategicznych działań oddolnych, mających na celu zakotwiczenie refleksji nad przekładem na Wydziale Filologicznym UMK. Szczegółowa koncepcja rocznika została opracowana w 2005 roku, w którym wyszedł też pierwszy numer. Tytuł i strukturę (wówczas dwuczłonową) zaproponował Lech Zieliński, przy czym pewien wpływ na ostateczną nazwę periodyku miała również Elżbieta Tabakowska, recenzentka wspomnianego numeru. W 2006 roku do członków redakcji dołączyli przedstawiciele filologii angielskiej (Ewa Kościałkowska-Okońska) i słowiańskiej (Monika Krajewska). Wprowadzono również zasadę uczestnictwa redaktorów dwóch różnych neofilologii w pracach nad poszczególnymi tomami.

Partnerzy platformy czasopism