Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 1 (2015) Aktywność jezuickich kapelanów nadwornych prowincji litewskiej. Między ustawodawstwem zakonnym a praktyką Abstrakt   PDF
Andrea Mariani
 
Vol 3 (2017) Anna Leonidowna Choroszkiewicz (28 III 1931 – 1 V 2017) Szczegóły   PDF
Andrzej Zakrzewski
 
Vol 2 (2016) Białoruska historiografia Wielkiego Księstwa Litewskiego po 1991 roku Abstrakt   PDF
Lubou Kozik
 
Vol 2 (2016) Bibliografia prac historyków litewskich dotyczących historii Wielkiego Księstwa Litewskiego za lata 1990–2015 Szczegóły   PDF
Zigmantas Kiaupa
 
Vol 3 (2017) Delegaci miasta Kowna na sejmach Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVIII wieku Abstrakt   PDF
Liudas Glemža
 
Vol 2 (2016) Duszpasterstwo jezuitów nieświeskich w XVII–XVIII wieku. Między ideałem potrydenckim a lokalnymi uwarunkowaniami Abstrakt   PDF
Andrea Mariani
 
Vol 3 (2017) Dwa tatarskie testamenty wojskowych z pierwszej połowy XVIII wieku Abstrakt   PDF
Oksana Winnyczenko
 
Vol 1 (2015) Działalność paramilitarnych band rozbójniczych na pograniczu krzyżacko-litewskim w XIV wieku Abstrakt   PDF
Darius Baronas
 
Vol 1 (2015) Franciszkańskie inwentarze muzyczne z II połowy XVII wieku ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Wilnie Abstrakt   PDF
Alicja Dacewicz
 
Vol 3 (2017) Gediminas Lesmaitis (15 VII 1976 – 8 XII 2017) Szczegóły   PDF
Konrad Bobiatyński, Karol Łopatecki
 
Vol 1 (2015) Książka rękopiśmienna w życiu społeczeństwa w Wielkim Księstwie Litewskim w XIV – połowie XVI wieku Abstrakt   PDF
Rima Cicėnienė
 
Vol 3 (2017) Litewska kampania sejmikowa przed sejmem warszawskim z 1677 roku Abstrakt   PDF
Diana Konieczna
 
Vol 3 (2017) Majątki instrukcyjne na ziemiach byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego: stan badań oraz postulaty badawcze Abstrakt   PDF
Janusz Danieluk
 
Vol 3 (2017) Materiały tatarskie w zbiorach Władysława Syrokomli vel Ludwika Kondratowicza Abstrakt   PDF
Tamara Bairašauskaitė
 
Vol 1 (2015) Mecenat muzyczny Radziwiłłów w XVIII wieku – od Karola Stanisława do Karola Stanisława „Panie Kochanku” Radziwiłła Abstrakt   PDF
Irena Bieńkowska
 
Vol 2 (2016) Międzynarodowa Konferencja Naukowa „II Statut Litewski: Terytorium Th emis i Clio”, Wilno, 17–18 listopada 2016 roku Szczegóły   PDF
Jan Jerzy Sowa
 
Vol 1 (2015) Nowe źródła do badań literackich i bibliologicznych dawnego piśmiennictwa Wielkiego Księstwa Litewskiego w świetle współczesnych metodologii Abstrakt   PDF
Mariola Jarczykowa
 
Vol 2 (2016) O czym milczą kroniki klasztorów grodzieńskich (II połowa XVII – XVIII wiek) Abstrakt   PDF
Hanna Paulouskaya
 
Vol 2 (2016) Obraz Wielkiego Księstwa Litewskiego w wielotomowej syntezie Historia Litwy Abstrakt   PDF
Jūratė Kiaupienė
 
Vol 3 (2017) Pieczęcie sądów ziemskich w Wielkim Księstwie Litewskim w latach 1564–1792 Abstrakt   PDF
Justina Sipavičiūtė
 
Vol 1 (2015) Pieśni nabożne wydane przez o. Tymoteusza Szczurowskiego w kontekście repertuaru wykonywanego w środowiskach rzymskokatolickich i unickich w Rzeczypospolitej Obojga Narodów Abstrakt   PDF
Oksana Shkurgan
 
Vol 1 (2015) Problemy z wdrażaniem reformy trydenckiej w biskupstwie wileńskim w XVI wieku Abstrakt   PDF
Wioletta Pawlikowska-Butterwick
 
Vol 3 (2017) Projekty komputów wojska Wielkiego Księstwa Litewskiego z lat 1683–1684. Przyczynek do badań nad problemem rywalizacji Jana III z Sapiehami o wpływy w wojsku litewskim w latach 1683–1696 Abstrakt   PDF
Zbigniew Hundert
 
Vol 2 (2016) Recenzje Szczegóły   PDF
Wioletta Pawlikowska-Butterwick
 
Vol 3 (2017) Recenzje Szczegóły   PDF
Henryk Lulewicz
 
1 - 25 z 41 elementów 1 2 > >> 


Partnerzy platformy czasopism