Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 1 (2015) Aktywność jezuickich kapelanów nadwornych prowincji litewskiej. Między ustawodawstwem zakonnym a praktyką Abstrakt   PDF
Andrea Mariani
 
Vol 3 (2017) Anna Leonidowna Choroszkiewicz (28 III 1931 – 1 V 2017) Szczegóły   PDF
Andrzej Zakrzewski
 
Vol 4 (2018) Antanas Tyla (28 X 1929 – 23 XI 2018) – historyk i świadek historii Szczegóły   PDF
Jan Jurkiewicz
 
Vol 6 (2020) Badania nad zarządem i eksploatacją zasobów wodnych domeny wielkoksiążęcej w Wielkim Księstwie Litewskim w świetle wydanych akt Metryki Litewskiej (do końca XVI w.) Abstrakt   PDF
Anna Pytasz-Kołodziejczyk
 
Vol 2 (2016) Białoruska historiografia Wielkiego Księstwa Litewskiego po 1991 roku Abstrakt   PDF
Lubou Kozik
 
Vol 2 (2016) Bibliografia prac historyków litewskich dotyczących historii Wielkiego Księstwa Litewskiego za lata 1990–2015 Szczegóły   PDF
Zigmantas Kiaupa
 
Vol 5 (2019) Codzienne niesnaski, kłótnie, awantury i bijatyki – przemoc wśród i wobec wileńskich mieszczanek w pierwszej połowie XVIII wieku. Wstęp do badań Abstrakt   PDF
Bernadetta Manyś
 
Vol 6 (2020) Czy naprawdę unia została wykreślona z projektów Litwy nowoczesnej w końcu XIX – na początku XX wieku? Abstrakt   PDF
Rimantas Miknys
 
Vol 3 (2017) Delegaci miasta Kowna na sejmach Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVIII wieku Abstrakt   PDF
Liudas Glemža
 
Vol 5 (2019) Dokument fundacyjny Jerzego Ilinicza z 1520 roku dla kościoła w Białej Podlaskiej Abstrakt   PDF
Andrzej Buczyło
 
Vol 2 (2016) Duszpasterstwo jezuitów nieświeskich w XVII–XVIII wieku. Między ideałem potrydenckim a lokalnymi uwarunkowaniami Abstrakt   PDF
Andrea Mariani
 
Vol 6 (2020) Dwa komputy wojska Wielkiego Księstwa Litewskiego z pierwszej połowy 1615 roku Abstrakt   PDF
Andrzej Grzegorz Przepiórka, Karol Żojdź
 
Vol 3 (2017) Dwa tatarskie testamenty wojskowych z pierwszej połowy XVIII wieku Abstrakt   PDF
Oksana Winnyczenko
 
Vol 1 (2015) Działalność paramilitarnych band rozbójniczych na pograniczu krzyżacko-litewskim w XIV wieku Abstrakt   PDF
Darius Baronas
 
Vol 6 (2020) Edvardas Gudavičius (6 IX 1929 – 27 I 2020), historyk, historiozof, inżynier Szczegóły   PDF
Grzegorz Błaszczyk
 
Vol 1 (2015) Franciszkańskie inwentarze muzyczne z II połowy XVII wieku ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Wilnie Abstrakt   PDF
Alicja Dacewicz
 
Vol 3 (2017) Gediminas Lesmaitis (15 VII 1976 – 8 XII 2017) Szczegóły   PDF
Konrad Bobiatyński, Karol Łopatecki
 
Vol 5 (2019) Henryk Lulewicz (22 IV 1950 – 21 V 2019) Szczegóły   PDF
Andrzej Rachuba
 
Vol 5 (2019) Husarskie zabawy piórem. Obraz towarzystwa rycerskiego w wierszach z rękopisu Biblioteki Jagiellońskiej Abstrakt   PDF
Mariola Jarczykowa
 
Vol 5 (2019) Itinerarium wielkiego księcia litewskiego Witolda: 4/5 sierpnia 1392–27 października 1430 Abstrakt   PDF
Sergiej Polechow
 
Vol 4 (2018) Józefa Ignacego Kraszewskiego krytyczny ogląd Literatury w Wilnie w początku XIX wieku Abstrakt   PDF
Jolanta Kowal
 
Vol 6 (2020) Kiedy poglądy religijne stają się nieważne: medycy protestantów Mikołaja Radziwiłła „Czarnego” (1515–1565) i Radziwiłłów na Birżach i Dubinkach Abstrakt   PDF
Raimonda Ragauskienė
 
Vol 6 (2020) Kilka uwag o życiu i twórczości Jerzego Ręczyńskiego, autora poematu Dziewica Litwy Emilia Plater Abstrakt   PDF
Tamara Bairašauskaitė
 
Vol 5 (2019) Koszty wystawienia regimentu piechoty cudzoziemskiej w Wielkim Księstwie Litewskim w pierwszej połowie XVII wieku Abstrakt   PDF
Przemysław Gawron
 
Vol 1 (2015) Książka rękopiśmienna w życiu społeczeństwa w Wielkim Księstwie Litewskim w XIV – połowie XVI wieku Abstrakt   PDF
Rima Cicėnienė
 
1 - 25 z 81 elementów 1 2 3 4 > >> 


Partnerzy platformy czasopism