Indeks autorów

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

B

Bairašauskaitė, Tamara, Instytut Historii Litwy, Wilno
Baronas, Darius, Instytut Historii Litwy
Bieńkowska, Irena, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego
Bobiatyński, Konrad, Uniwersytet Warszawski
Bucevičiūtė, Laima, Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie
Budzisz, Wojciech, Nowy Tomyśl

C

Cicėnienė, Rima, Biblioteka im. Wróblewskich Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie Wydział Komunikacji Uniwersytetu Wileńskiego

D

Dacewicz, Alicja, Wilno
Danieluk, Janusz, Archiwum Państwowe w Białymstoku
Drungilas, Jonas, Instytut Historii Litwy, Wilno

G

Gawron, Przemysław, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Glemža, Liudas, Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie
Gordziejew, Jerzy, Uniwersytet Jagielloński

H

Hundert, Zbigniew, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

J

Jarczykowa, Mariola, Uniwersytet Śląski
Jusupović, Monika, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

K

Kiaupa, Zigmantas, Instytut Historii Litwy, Wilno
Kiaupienė, Jūratė, Instytut Historii Litwy, Wilno
Konieczna, Diana, Instytut Historii im. T. Manteuffla PAN w Warszawie
Kozik, Lubou, Białoruski Uniwersytet Państwowy

L

Liseichykau, Dzianis, Narodowe Archiwum Historyczne Białorusi w Mińsku
Lulewicz, Henryk

M

Mariani, Andrea, Poznań
Mariani, Andrea, Wydział Historyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

N

Niendorf, Mathias, Katedra Historii Europy Wschodniej Uniwersytetu w Greifswaldzie

1 - 25 z 39 elementów    1 2 > >> 


Partnerzy platformy czasopism