Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Musiało minąć prawie ćwierć wieku od powstania Komisji Lituanistycznej przy Komitecie Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk, aby doszło do powstania pisma publikującego nie tylko teksty bazujące na referatach wygłaszanych podczas corocznych konferencji Komisji, ale dokumentującego również aktywność międzynarodowego środowiska badaczy Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Przez długie lata Komisja nie publikowała przedstawionych referatów. Jednak obecność podczas obrad członków redakcji poważnych czasopism naukowych sprzyjała publikacji choć części referatów. Przełom nastąpił za sprawą Urszuli Augustyniak, której determinacja – i redakcja – spowodowała publikację trzech tomów materiałów: Środowiska kulturotwórcze i kontakty kulturalne Wielkiego księstwa Litewskiego od XV do XIX wieku (2009), Praktyka życia publicznego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVI–XVIII wieku (2010) oraz Tradycja – metody przekazywania i formy upamiętnienia w państwie polsko-litewskim, XV – pierwsza połowa XIX wieku (2011). Obecnie – idąc z duchem czasu – Komisja rozpoczyna wydawanie elektronicznego „Rocznika Lituanistycznego”.

Na jego łamach publikowane będą prace badaczy różnych aspektów przeszłości ziem Litwy historycznej: historyków sensu stricto, językoznawców, historyków literatury, heraldyków, historyków sztuki, historyków prawa, archeologów czy muzykologów. I to nie tylko rozprawy, ale również prace drobne i materiały, artykuły recenzyjne, recenzje i noty recenzyjne oraz materiały do kroniki życia naukowego.

 

Działy

Articles

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Studia

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Historiografia

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Materiały

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Recenzje

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

In Memoriam

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Kronika

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Brak

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane
 

Polityka Open Access

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

 

Rada Redakcyjna

Richard Butterwick-Pawlikowski (Londyn/Warszawa)

Marek Ferenc (Kraków)

David Frick (Berkeley)

Karin Friedrich (Aberdeen)

Robert Frost (Aberdeen)       

Zigmantas Kiaupa (Wilno)

Margarita Korzo (Moskwa)

Rimvydas Petrauskas (Wilno)

Krzysztof Pietkiewicz (Poznań)

Andrej Radaman (Mińsk)

Natalia Starczenko (Kijów)

Henryk Wisner (przewodniczący, Warszawa)

 

Recenzenci

Konrad Bobiatyński (Warszawa)

Richard Butterwick-Pawlikowski (Londyn/Warszawa)

Dorota Dukwicz (Warszawa)

Sławomir Gawlas (Warszawa)

Andrzej Gil (Lublin)

Tomasz Jeż (Warszawa)

Maciej Jochymczyk (Kraków)

Liudas Jovaiša (Wilno)

Maria Juda (Lublin)

Tomasz Kempa (Toruń)

Zigmantas Kiaupa (Wilno)

Urszula Kicińska (Kraków)

Maria Koczerska (Warszawa)

Lidia Korczak (Kraków)

Darius Kuolys (Wilno)

Karol Łopatecki (Białystok)

Adam Moniuszko (Warszawa)

Zbigniew Naworski (Toruń)

Mikołaj Nikołajew (Sankt Petersburg)

Joanna Partyka (Warszawa)

Marcin R. Pauk (Warszawa)

Barbara Przybyszewska-Jarmińska (Warszawa)

Ramunė Šmigelskytė-Stukienė (Wilno)

Magdalena Ślusarska (Warszawa)

Piotr Węcowski (Warszawa)

Jarosław Włodarczyk (Warszawa)

Wioletta Zielecka-Mikołajczyk (Toruń)

Alina Żórawska-Witkowska (Warszawa)Partnerzy platformy czasopism