Autor - szczegóły

Adamczyk, Monika, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, doktorantka Instytutu Filozofii i Socjologii, Polska

  • Vol 72, No 1 (2016) - Artykuły
    Fenomenologia procesem autokonstytucji, tj. zradzania się podmiotu do właściwego mu bycia? Refleksja wokół antropologiczno-mistycznych wątków twórczości Edmunda Husserla
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism