Autor - szczegóły

Łagosz, Marta, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

  • Vol 73, No 4 (2017) - Recenzje
    Anna Markwart, Bogactwo uczuć moralnych. Jednostka i społeczeństwo we wzajemnych oddziaływaniach w perspektywie filozofii Adama Smitha, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2017, ss. 400
    Szczegóły  PDF


Partnerzy platformy czasopism