Autor - szczegóły

Betko, Irena

  • Vol 71, No 1 (2014) - Autoreferaty
    Ukraiński Sokrates. Pomiędzy filozofią, mistyką a ezoteryzmem: interpretacja duchowej spuścizny Hryhorija Skoworody (1722–1794) jako problem epistemologiczny
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism