Vol 71, No 1 (2014)

Spis treści

Wypowiedzi i polemiki

Jan Woleński
PDF
7-18

Artykuły

Ewa Borowska
PDF
21-44
Włodzimierz Julian Korab-Karpowicz
PDF
45-57
Michał Sikora
PDF
59-73
Piotr Szymaniec
PDF
75-84
Daniel Sobota
PDF
85-104

Pożegnania

Marian Przełęcki (1923–2013)
Redakcja kwartalinka "Ruch Filozoficzny"
PDF
107-108
Marian Przełęcki
PDF
109-115

Autoreferaty

Teresa Rzepa
PDF
119-134
Irena Betko
PDF
135-148

Z życia Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

Protokół z Walnego Zgromadzenia Delegatów PTF z dnia 31.01.2014 r.
 
PDF
151-153
Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Filozoficznego w 2013 roku
 
PDF
155-172
Uchwała Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Towarzystwa Filozoficznego
 
PDF
173-174


Partnerzy platformy czasopism