Vol 75, No 4 (2019)

Okładka

Vol 75, No 4 (2019)

Redakcja naukowa: Adam Grzeliński i Ryszard Wiśniewski

Publikacja numeru anglojęzycznego finansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP na podstawie umowy nr no. 655/P-DUN/2019 (7/05/19).Partnerzy platformy czasopism