Early View

Artykuły przyjęte do publikacji po procesie recenzyjnym, lecz niewłączone jeszcze do poszczególnych numerów.

Spis treści

Artykuły

Agnieszka Wesołowska
PDF
1-17
Jacek Filek
PDF
1-7
Krzysztof Śleziński
PDF
1-11
Karl Michalski
PDF
1-22

Recenzje

Anne L. C. Runehov, The Human Being, the World and God. Studies at the Interface of Philosophy of Religion, Philosophy of Mind and Neuroscience (Uppsala: Springer International Publishing Switzerland, 2016, pp. 174)
Bartosz Bukatko
1-5
Rosario Assunto, Filozofia ogrodu, przeł. M. Salwa (Łódź: Wydawnictwo Przypis, 2016, ss. 242)
Dawid Winclaw
PDF
1-3


Partnerzy platformy czasopism