Early View

Artykuły przyjęte do publikacji po procesie recenzyjnym, lecz niewłączone jeszcze do poszczególnych numerów.

Spis treści

Recenzje

Anne L. C. Runehov, The Human Being, the World and God. Studies at the Interface of Philosophy of Religion, Philosophy of Mind and Neuroscience (Uppsala: Springer International Publishing Switzerland, 2016, pp. 174)
Bartosz Bukatko
1-5


Partnerzy platformy czasopism