Zastosowanie koncepcji etyki niezależnej w zawodzie lekarza

Adam Skowron

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RF.2021.009

Abstrakt


Artykuł ma na celu wykazanie, że model etyki niezależnej zaproponowany przez Tadeusza Kotarbińskiego może być stosowany w zawodzie lekarza. Po krótkim zarysie koncepcji Kotarbińskiego następuje skonfrontowanie ideału lekarza z postawą opiekuna spolegliwego. Kolejna część to analiza porównawcza zapisów Kodeksu Etyki Lekarskiej z tezami etyki niezależnej.


Słowa kluczowe


etyka niezależna; Kodeks Etyki Lekarskiej; filozofia Tadeusza Kotarbińskiego; opiekun spolegliwy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Kodeks Etyki Lekarskiej z dnia 2 stycznia 2004 r.: tekst jednolity, zawierający zmiany uchwalone w dniu 20 września 2003 przez Nadzwyczajny VII Krajowy Zjazd Lekarzy, Warszawa, 2004.

Kotarbiński Tadeusz. 1966. „Istota oceny etycznej”, Etyka 1.

Kotarbiński Tadeusz. „Zagadnienia etyki niezależnej”. Sprawy sumienia. Warszawa, 1956.

Kotarbiński Tadeusz. „Rozmowa A. Małachowskiego z T. Kotarbińskim”. Myśli o ludziach i ludzkich sprawach, red. J. Kotarbińska. Wrocław.

Etický kodex České lékařské komory, http://www.ius-wiki.eu/obcanske-pravo/pfuk/zdravotko/otazka-i-7, dostęp: 16.09.2020.

Łagowska Barbara. 1992. „Koncepcja «opiekuna spolegliwego» w systemie etycznym Tadeusza Kotarbińskiego”. Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne 6.

Internetowy Słownik Języka Polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/slowniki/spolegliwy.html dostęp: 16.09.2020.

Kubka Janina, Nijole Vasiljeviene. 2008. „Problemy instytucjonalizacji etyki w dziedzinie służby zdrowia”. Annales. Etyka w życiu gospodarczym 11, 2.

Mazurkiewicz Anna. 2011. „Sprawność działania – interpretacja teoretyczna pojęcia”. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 20.

Sepczyńska Dorota. 2012. „Etyka troski jako filozofia polityki”. Etyka 45.

Spryszak Przemysław. 2016. „O etyce niezależnej Tadeusza Kotarbińskiego”. Argument. Biannual Philosophical Journal 6, 2.

Tokar Joanna. 2015. Prakseologiczne hasło «Wyzwalaj doskonałość z każdego poczynania» w kontekście samodoskonalenia pracowników”. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie 77.

Wiśniewski Ryszard. 1984. „Jak jest możliwa etyka niezależna?”. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filozofia 8, 152.

Wójcik Joanna. 2018. Lekarz. Zawód czy powołanie? Postawy lekarzy wobec pracy zawodowej. Katowice.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 0035-9599 (print)  
ISSN 2545-3173 (online)

Partnerzy platformy czasopism