Environmental Ethics – Genesis, Development, Directions

Marcin Leźnicki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RF.2020.027

Abstrakt


The article discusses the origins of environmental ethics, including the process of its emergence from traditional ethics. At the same time, the differences between both types of ethics have been pointed out, taking into account a separate understanding of the subject of morality, the temporal aspect (i.e. the long-term nature of ethical analyses in environmental ethics) and the importance of knowledge underlying human activities, which is pointed out by advocates of environmental ethics. Moreover, the authors present the most important directions of environmental ethics, including its anthropocentric, holistic, and biocentric varieties.


Słowa kluczowe


environmental ethics; traditional ethics; anthropocentric ethics; holistic ethics; biocentric ethics

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Arnould Eric J., Craig J. Thompson. 2005. “Consumer Culture Theory (CCT): Twenty Years of Research”. Journal of Consumer Research 31: 868–882.

Bauman Zygmunt. 2006. Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Bauman Zygmunt. 2006. Płynna nowoczesność. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Beck Ulrich. 2004. Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Scholar.

Bentham Jeremy. 1958. Wprowadzenie do zasad moralności i prawodawstwa. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Bonenberg Marek. 1992. Etyka środowiskowa. Założenia i kierunki. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Carr Jasun D., Melissa R. Gotlieb, Nam-Jin Lee, Dhavan V. Shah. 2012. “Examining Overconsumption, Competitive Consumption, and Conspicuous Consumption from 1994 to 2004: Disentangling Cohort and Period Effects”. The Annals of the American Academy of Political and Social Sciences 644: 220–232.

Ciążela Helena, Wioletta Dziarnowska. 2010. “Człowiek wobec przyrody”. In: Wobec zagrożenia globalnym kryzysem ekologicznym. Technologiczna korekta czy aksjologiczna przebudowa? Ed. Helena Ciążela, Wioletta Dziarnowska, Włodzimierz Tyburski, 7–15. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Devall Bill, George Sessions. 1994. Ekologia głęboka. Warszawa: Wydawnictwo Pusty Obłok.

Dhar Ravi, Klaus Wertenbroch. 2000. “Consumer Choices between Hedonic and Utilitarian Goods”. Journal of Marketing Research 37: 60–71.

Eriksen Thomas H. 2001. Tyrania chwili. Szybko i wolno płynący czas w erze informacji. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Esposti Piergiorgio D. 2015. Hyperconsumption. The Wiley Blackwell Encyclopedia of Consumption and Consumer Studies. 1–2.

Giddens Anthony. 2008. Konsekwencje nowoczesności. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Giddens Anthony. 2009. Europa w epoce globalnej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gleick James. 2003. Szybciej. Przyspieszenie niemal wszystkiego. Poznań: Zysk i S-ka.

Hull Zbigniew. 2015. “Język ekofilozofii”. In: Filozofia, Etyka, Ekologia. Profesorowi Włodzimierzowi Tyburskiemu w darze. Ed. Adam Grzeliński, Piotr Domeracki, Ryszard Wiśniewski, 621–639. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.

Janikowski Ryszard. 2004. Zarządzanie antropopresją. W kierunku zrównoważonego rozwoju społeczeństwa i gospodarki. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Jonas Hans. 1996. Zasada odpowiedzialności. Etyka dla cywilizacji technologicznej. Kraków: Wydawnictwo Platan.

Kant Immanuel. 2013. Uzasadnienie metafizyki moralności. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki.

Luttwak Edward N. 2000. Turbokapitalizm. Zwycięzcy i przegrani światowej gospodarki. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.

Marshall Alan. 1993. “Ethics and the Extraterrestrial Environment”. Journal of Applied Philosophy 10, 2: 227–236.

Pieńkowski Dariusz, Eugeniusz Kośmicki. 2001. “Trwała konsumpcja jako wyzwanie dla XXI wieku”. In: Człowiek, zwierzę, cywilizacja. Aspekty humanistyczne. Ed. Honorata Korpikiewicz, 231–252. Poznań: Wydawnictwo ProDruk.

Ponthiere Gregory. 2011. “Existence and stability of overconsumption equilibria”. Economic Modelling 28: 74–90.

Raport Brundtland. 1987.

Schwartz David T. 2010. Consuming Choice. Ethics in a Global Consumer Age. New York: Plymouth.

Schweitzer Albert. 1974. Życie. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

Singer Peter. 1975. Animal Liberation. New York: New York Review–Random House.

Singer Peter. 1997. O życiu i śmierci. Upadek etyki tradycyjnej. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Skolimowski Henryk. 1992. Filozofia żyjąca. Warszawa: Wydawnictwo Pusty Obłok.

Slater Don. 1997. Consumer Culture and Modernity. Cambridge: Polity Press.

Szahaj Andrzej. 2017. Neoliberalizm, turbokapitalizm, kryzys. Wrocław: Wydawnictwo Książka i Prasa.

Toffler Alvin. 1998. Szok przyszłości, Poznań: Wyd. Zysk i S-ka.

Tyburski Włodzimierz. 1996. “Etyka środowiskowa a paradygmat antropocentryzmu”. In: Ekofilozofia i Bioetyka. VI Polski Zjazd Filozoficzny. Ed. Włodzimierz Tyburski, Toruń: Wydawnictwo Top Kurier.

Zacher Lech W. 2008. “Trwały rozwój – utopia czy realna możliwość?”. Problemy Ekorozwoju/Problems of Sustainable Development, 3/2: 63–68.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 0035-9599 (print)  
ISSN 2545-3173 (online)

Partnerzy platformy czasopism