Grecy, Witkacy i Czysta Forma w literaturze

Michał Bizoń

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RF.2019.006

Abstrakt


Tekst jest próbą odczytania twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza z perspektywy starożytnika. Na pierwszy rzut oka twórczość Witkacego niewiele oferuje badaczowi starożytności. Kontekst twórczości artystycznej Witkacego tworzą nurty malarskie i teatralne przełomu XIX i XX wieku. Tymczasem swoją filozofię artysta rozwijał w dyskusji ze współczesnymi mu nurtami fizykalizmu, fenomenologii i filozofii języka. Trudno też określić, na ile znał języki i teksty starożytne, na które powołuje się sporadycznie. Niemniej przy uważnej lekturze pism Witkacego okazuje się, że łączyło go z tradycją klasyczną więcej, niż mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać. W tekście analizuję związki twórczości literackiej i filozoficznej Witkacego ze starożytnością grecką. Rozpatruję wpływ teatru greckiego na koncepcję teatru formistycznego, a następnie porównuję krytykę niebędącej dziełem sztuki powieści u Witkacego z funkcją utworów literackich w Grecji klasycznej oraz ich krytyką, w szczególności ze strony Platona.


Słowa kluczowe


Witkacy; Grecy; teatr; powieść

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Jebb Richard. 1888. „Introduction”. W: Sophocles: The Plays and Fragments, Volume 3: The Antigone. ix–l. Cambridge: Cambridge University Press.

Obremski Krzysztof. 1999. „Witkacy Arystotelesem »podszyty«. Mimesis i Czysta Forma”. Teksty Drugie 6: 139–147.

Pawlak Tomasz. 2013. „Prywatysta Witkiewicz. O maturze Stanisława Ignacego Witkiewicza”. Pamiętnik Literacki 2: 205–218.

Witkiewicz Stanisław Ignacy. 1995. „Teatr” i inne pisma o teatrze. Oprac. Janusz Degler. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Witkiewicz Stanisław Ignacy. 2014. „Nauki ścisłe a filozofia” i inne pisma filozoficzne (1933–1939). Oprac. Maciej Dombrowski i Magdalena Bizior-Dombrowska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Witkiewicz Stanisław Ignacy. 2015. „Dlaczego powieść nie jest dziełem Sztuki Czystej”. W: Pisma krytyczne i publicystyczne. Oprac. Janusz Degler. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Witkiewicz Stanisław. 1903. Dziwny człowiek. Lwów–Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze. Księgarnia S. Sadowskiego.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 0035-9599 (print)  
ISSN 2545-3173 (online)

Partnerzy platformy czasopism