Funkcje sztuki w teorii Czystej Formy Stanisława Ignacego Witkiewicza

Mariusz Oziębłowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RF.2019.005

Abstrakt


Przedmiotem rozważań jest filozofia sztuki Stanisława Ignacego Witkiewicza. Autor prezentuje podstawowe funkcje dzieła sztuki oraz analizuje ich związki z kategoriami realizmu i Czystej Formy. Rozważane są również związki funkcji sztuki z tezami historiozoficznym Witkiewicza.


Słowa kluczowe


filozofia sztuki; funkcje sztuki; Stanisław Ignacy Witkiewicz; filozofia historii; doświadczenie katastrofy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Błoński Jan. 2003. Witkacy na zawsze. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Gadamer Hans-Georg. 1993. Aktualność piękna. Sztuka jako gra, symbol i święto, przeł. Krystyna Krzemieniowa. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Gadamer Hans-Georg. 2004. Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, przeł. Bogdan Baran. Warszawa: PWN.

Gadamer Hans-Georg. 2000. Rozum, słowo, dzieje. Szkice wybrane, przeł. Małgorzata Łukasiewicz, Krzysztof Michalski, Warszawa: PIW.

Grondin Jean. 2007. Wprowadzenie do hermeneutyki filozoficznej, przeł. Leszek Łysień. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Malinowski Jerzy. 2003. Malarstwo polskie XIX wieku. Warszawa: Wydawnictwo DiG.

Oziębłowski Mariusz. 2014. „Społeczny kontekst poznawczego paraliżu filozofii w ujęciu Stanisława Ignacego Witkiewicza”. W: Filozofia polska na tle filozofii europejskiej w XX wieku, red. Maciej Woźniczka, 365–381. Częstochowa: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie.

Soin, Maciej. 2002. Filozofia Stanisława Ignacego Witkiewicza. Wrocław: Wydawnictwo UWr.

Witkiewicz Stanisław Ignacy. 2003. „O czystej formie” i inne pisma o sztuce, oprac. Janusz Degler. Warszawa: PIW.

Witkiewicz Stanisław Ignacy. 1976. „O znaczeniu filozofii dla krytyki” i inne artykuły polemiczne. Pisma filozoficzne i estetyczne, t. 2, oprac. Jan Leszczyński. Warszawa: PWN.

Witkiewicz Stanisław Ignacy. 1974. Nowe formy w malarstwie i wynikające stąd nieporozumienia. Pisma filozoficzne i estetyczne, t. 1, oprac. Jan Leszczyński. Warszawa: PWN.

Witkiewicz Stanisław Ignacy. „Oni”. W: Dramaty I, oprac. Janusz Degler, 403–464. Warszawa: PIW, 2016.

Witkiewicz Stanisław Ignacy. 2016. „Maciej Korbowa i Bellatrix”. W: Dramaty I, oprac. Janusz Degler, 83–176. Warszawa: PIW.

Witkiewicz Stanisław Ignacy. 2016. „Tumor Mózgowicz”. W: Dramaty I, oprac. Janusz Degler, 209–218. Warszawa: PIW.

Witkiewicz Stanisław Ignacy. 1975. Narkotyki – Niemyte dusze, oprac. Anna Micińska. Warszawa: PIW.

Witkiewicz Stanisław. 1972. O sztuce, krytyce artystycznej, stylu zakopiańskim, wybitnych twórcach, sprawach społecznych, oprac. Wanda Nowakowska. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 0035-9599 (print)  
ISSN 2545-3173 (online)

Partnerzy platformy czasopism