„Ja” jako pierwszy i jedyny przykład bytu samego w sobie i dla siebie

Andrzej Ostrowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RF.2019.002

Abstrakt


Celem rozważań jest wykazanie, że Stanisław Ignacy Witkiewicz, formułując zarzuty przeciwko solipsyzmowi, przyjął rozwiązanie, które – wbrew oczekiwaniom – uniemożliwia przełamanie solipsyzmu. W ten sposób ujawnia się problem udowodnienia, że „Inny” istnieje. Analizę tego problemu przeprowadzam na podstawie dwóch najważniejszych tekstów Witkiewicza dotyczących idealizmu i solipsyzmu.


Słowa kluczowe


solipsyzm; idealizm; Witkiewicz

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dombrowski Maciej. 2014. „Nota wydawnicza”. W: Stanisław Ignacy Witkiewicz, Nauki ścisłe a filozofia i inne pisma filozoficzne (1933–1939). Oprac. Maciej Dombrowski, Magdalena Bizior-Dombrowska. 693–765. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Ostrowski Andrzej. 2015. „Konieczność nicości Absolutnej”. W: Witkacy w Kontekstach. Stanisław Ignacy Witkiewicz a kryzys Metafizyki. Red. Teresa Pękala. 37–55. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Ostrowski Andrzej. 2016. „Wspomnienia »Ja«, czyli o próbie przełamania solipsyzmu przez S. I. Witkiewicza”, Rocznik Podhalański XI: 303–319.

Witkiewicz Stanisław Ignacy. 2014. „Krytyka pracy Joachima Metallmanna o Alfredzie Whiteheadzie”. W: Stanisław Ignacy Witkiewicz, Nauki ścisłe a filozofia i inne pisma filozoficzne (1933–1939). Oprac. Maciej Dombrowski, Magdalena Bizior-Dombrowska. 364–476. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Witkiewicz Stanisław Ignacy. 2014. „Traktat o bycie samym w sobie i dla siebie”. W: Stanisław Ignacy Witkiewicz, Nauki ścisłe a filozofia i inne pisma filozoficzne (1933–1939). Oprac. Maciej Dombrowski, Magdalena Bizior-Dombrowska. 494–569. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 0035-9599 (print)  
ISSN 2545-3173 (online)

Partnerzy platformy czasopism