Substance and Person: Berkeley on Descartes and Locke

Stephen H. Daniel

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RF.2018.046

Abstrakt


Substancja i osoba: Berkeley na temat Descartes’a i Locke’a

W dziełach powstałych po roku 1720 w swych uwagach na temat Descartes’a Berkeley koncentruje się na mechanicyzmie, zaś w tych, w których odnosi się do Locke’a – na ogólnych ideach abstrakcyjnych. Przestrzega przed odwoływaniem się do zasad metafizycznych podczas wyjaśniania obserwowalnych regularności, przy czym kwestię tę ujmuje na tyle szeroko, aby obejmowała także substancje duchowe (włączając w to Boga). Gdy Berkeley określa substancję duchową mianem ducha, kładzie nacisk na to, w jaki sposób osoba jest po prostu wolą rozróżniania idei i wiązania ich ze sobą, a nie czymś, co dokonuje owego rozróżniania. W tym znaczeniu substancji nie można pojmować jako czegoś odrębnego od jej aktywności.


Słowa kluczowe


Berkeley; substancja duchowa; Descartes; Locke; aktywność; wola

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Atherton, Margaret. “Berkeley’s Last Word on Spirit.” In Essays on the Concept of Mind in Early–Modern Philosophy, edited by Petr Glombíček and James Hill. Cambridge, UK: Cambridge Scholars Publishing, 2010, 115–130.

Berkeley, George. Philosophical Works, edited by Michael Ayers. Rutland, VT: Charles E. Tuttle, 1992.

Berkeley, George. Works of George Berkeley. 9 vols., edited by A. A. Luce and T. E. Jessop. London: Thomas Nelson and Sons, 1948–1957.

Bettcher, Talia Mae. “Berkeley and Hume on Self and Self–Consciousness.” In Topics in Early Modern Philosophy of Mind, edited by Jon Miller. New York: Springer, 2009, 193–222.

Bettcher, Talia Mae. “Berkeley’s Theory of Mind: Some New Models.” Philosophy Compass 6 (2011): 689–698.

Daniel, Stephen H. “Berkeley’s Non-Cartesian Notion of Spiritual Substance.” Journal of the History of Philosophy 56 (2018): 659–682.

Daniel, Stephen H. “Berkeley’s Notion of Spiritual Substance.” In New Interpretations of Berkeley’s Thought, ed. Stephen H. Daniel. Amherst, NY: Humanity Books, 2008, 203–230.

Daniel, Stephen H. “How Berkeley Redefines Substance: A Reply to My Critics.” Berkeley Studies 24 (2013): 40–50.

Descartes, Rene. Philosophical Writings of Descartes, vols. I–II. Edited by John Cottingham et al. New York: Cambridge University Press, 1984–1985.

Flage, Daniel E. Berkeley. Malden, MA: Polity, 2014.

Gordon–Roth, Jessica. “Locke on the Ontology of Persons.” Southern Journal of Philosophy 53 (2015): 97–123.

Hight, Marc A. and Walter Ott, “The New Berkeley.” Canadian Journal of Philosophy 34 (2004): 1–24.

Jurin, James. Geometry no Friend to Infidelity. London: T. Cooper, 1734.

Locke, John. Essay concerning Human Understanding. Edited by Peter H. Nidditch. Oxford: Clarendon Press, 1975.

Locke, John. Works of John Locke, new ed. 10 vols. London: Thomas Tegg et al., 1823.

LoLordo, Antonia. Locke’s Moral Man. New York: Oxford University Press, 2012.

Reid, Thomas. Essays on the Intellectual Powers of Man, edited by Derek R. Brookes. University Park, PA: Pennsylvania State University Press, 2002.

Roberts, John R. A Metaphysics for the Mob: The Philosophy of George Berkeley. New York: Oxford University Press, 2007.

Storrie, Stefan Sean Gordon. “Berkeley’s Apparent Cartesianism in De Motu.” Archiv für Geschichte der Philosophie 94 (2012): 353–366.

Tipton, I. C. “Berkeley’s View of Spirit.” In New Studies in Berkeley’s Philosophy, edited by Warren E. Steinkraus. New York: Holt, Rinehart, and Winston, 1966, 59–71.

Winkler, Kenneth P. “Locke on Personal Identity.” Journal of the History of Philosophy 29 (1991): 201–226.

Yolton, John. A Locke Dictionary. Oxford: Blackwell, 1993.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 0035-9599 (print)  
ISSN 2545-3173 (online)

Partnerzy platformy czasopism