Berkeley on the Relation Between Abstract Ideas and Language in Alciphron VII

Peter West

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RF.2018.036

Abstrakt


Berkeley na temat stosunku pomiędzy ideami abstrakcyjnymi a językiem w siódmym dialogu Alkifrona

Jednym z najsłynniejszych argumentów przedstawionych przez Berkeleya jest jego argumentacja przeciwko istnieniu idei abstrakcyjnych zawarta we Wstępie  do Traktatu o zasadach poznania ludzkiego. Pogląd głoszący, że wszystkie nasze idee są konkretne i że nie jest możliwy Locke’owski proces abstrakcji, przewija się przez całą jego filozofię, wykraczając nie tylko przez Wstęp, ale i treść Traktatu. Wielu komentatorów omawiało rolę Berkeleyowskiego antyabstrakcjonizmu w jego filozofii, szczególnie w odniesieniu do głoszonej przezeń tezy immaterialistycznej, dużo mniej uwagi poświęcono jednak roli owej argumentacji w Berkeleyowskiej filozofii języka. Najbardziej rozwinięte omówienie kwestii języka zawarte jest w siódmym dialogu Alkifrona, w którym Berkeley przedstawia alternatywną wobec Locke’owskiej koncepcję znaczenia. W niniejszym artykule koncentruję się na tym dialogu i poddaję badaniu zasadniczy związek, jaki zdaniem Berkeleya występuje pomiędzy sposobem, w jakim posługujemy się językiem, a domniemanym istnieniem idei abstrakcyjnych. Okazuje się, że nie powinniśmy uważać, iż Berkeleyowski antyabstrakcjonizm odgrywa jakąś rolę przeciwko Locke’owskiej semantyce języka. Stanowisko Berkeleya wydaje się inne: przedstawiając teorię alternatywną, usuwa on potrzebę odwoływania się do idei abstrakcyjnych jako koniecznego założenia w procesie wyjaśniania. Berkeley uważa, że istnienie idei abstrakcyjnych zakładamy tylko wtedy, gdy przyjmujemy teorię Locke’a. Jak sądzę, taka interpretacja relacji pomiędzy językiem a ideami abstrakcyjnymi wyjaśnia, dlaczego w czasie pomiędzy  wcześniejszymi wydaniami Alkifrona i jego edycją ostateczną, Berkeley zmienia stanowiska będącego jego antagonistą Alkifrona, który w późniejszych wydaniach dzieła porzuca Locke’owski abstrakcjonizm.


Słowa kluczowe


Berkeley; język; idee; abstrakcja; znaczenie; Locke

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Primary Sources:

CNM = John Toland Christianity Not Mysterious Philip McGuiness, Alan Harrison, Richard Kearney (eds.) The Lilliput Press: Dublin 1997 (1696).

DHP = George Berkeley. Three Dialogues Between Hylas and Philonous. In Clarke 2008 (1713), 151-242.

EHU = John Locke An Essay Concerning Human Understanding 1975 (1690) Edited by Peter H. Nidditch (Oxford: Oxford University Press).

MI = George Berkeley George Berkeley’s Manuscript Introduction: An Editio Diplomatica. Edited by Bertil Belfrage. Oxford: Doxa, 1987.

NB = George Berkeley Philosophical Commentaries George Hasson Thomas (ed.). The Philosophy of George Berkeley, Ohio: Garland 1989.

PHK = George Berkeley. A Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge. In Clarke 2008 (1710), 67-149.

PI = Introduction to PHK.

AMP = George Berkeley. Alciphron, or the Minute Philosopher [third edition]. In Clarke 2008 (1752), 269-313.

AMP* = George Berkeley. Alciphron, or The Minute Philosopher [second edition]. In Jaffro, Brykman, and Scwartz 2010, 17-274.

Secondary Sources:

Margaret Atherton ‘Berkeley’s Anti-Abstractionism’ Essays on the Philosophy of George Berkeley Ernest Sosa (ed.) D. Reidel Publishing Company: Holland (1986), 45–60.

Bertil Belfrage ‘Berkeley’s Theory of Emotive Meaning’ History of European Ideas 7:6 (1986a), 643–649.

Bertil Belfrage ‘Development of Berkeley’s Early Theory of Meaning’ Revue Philosophique de la France et de l'Étranger 176: 3 (1986b), 319–330.

Jonathan Bennett Locke, Berkeley, Hume: Central Themes Clarendon Press: Oxford (1971).

David Berman Berkeley: Idealism and the Man Clarendon Press: Oxford (1994).

David Berman (ed.) Alciphron, or the Minute Philosopher: In Focus Routledge: London and New York (1993).

Martha Brandt Bolton ‘Berkeley and Mental Representation: Why Not a Lockean Theory of Ideas?’ New Interpretations of Berkeley’s Thought Stephen H. Daniel (ed.) (2008), 77–106.

Desmond Clarke (ed.) Berkeley: Philosophical Writings Cambridge University Press: Cambridge (2008).

Anthony Flew ‘Was Berkeley a Precursor to Wittgenstein?’ in Hume and the Enlightenment: Essays Presented to Ernest Campbell Mossner W. B. Todd (ed.) Edinburgh University Press (1974).

Marc A. Hight (ed.) The Correspondence of George Berkeley Cambridge University Press: Cambridge (2013).

Laurent Jaffro, Genevieve Brykman, and Claire Schwartz (eds.) Alciphron: English Text and Essays in Interpretation Hildesheim: Georg Olm Verlag (2010).

Laurent Jaffro ‘Language and Thought’ in The Oxford Handbook of British Philosophy in the Eighteeneth Century Oxford University Press: Oxford (2013), 128–148.

Walter Ott Locke’s Philosophy of Language Cambridge University Press: Cambridge (2003).

Kenneth L. Pearce Language and the Structure of Berkeley’s World Oxford University Press: Oxford (2017a).

Kenneth L. Pearce ‘Berkeley’s Philosophy of Language’ in The Bloomsbury Companion to Berkeley Bloomsbury: London and New York (2017b), 458–483.

Samuel Rickless ‘The Relation Between Anti-Abstractionism and Idealism in Berkeley’s Metaphysics’ British Journal for the History of Philosophy 2014, 723–740.

John Russell Roberts A Metaphysics for the Mob: The Philosophy of George Berkeley Oxford University Press: Oxford (2007).

Kenneth Williford and Roomet Jakapi ‘Berkeley’s Theory of Meaning in Alciphron VII’ British Journal for the History of Philosophy 17:1, (2009), 99–118.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 0035-9599 (print)  
ISSN 2545-3173 (online)

Partnerzy platformy czasopism