David Hume and the Naturalness of Religion

Tomasz Sieczkowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RF.2018.028

Abstrakt


David Hume i naturalność religii

Artykuł poświęcony jest naturalizmowi Hume’a rozpatrywanemu zarówno na płaszczyźnie empirycznej, jak i metodologicznej. Jeśli uznamy, że poczynione przez Hume’a rozróżnienie pomiędzy tym, co naturalne i tym, co sztuczne nie ma charakteru absolutnego, dostrzeżemy, że religia jest naturalna w obu powyższych znaczeniach. Po pierwsze, pojawia się ona na bazie naturalnych instynktów oraz naturalnej ciekawości i o ile zawarta w niej spekulatywna metafizyka zniekształca owe uczucia, tak czy inaczej podstawowy mechanizm religii można do nich sprowadzić. Po drugie, co jest o wiele ważniejsze, ponieważ sceptyczna Hume’owska epistemologia ma tendencję do redukcji naleciałości metafizyki, to, co zostaje z religii, ma charakter całkowicie doczesny i jako takie może być przedmiotem nauk szczegółowych dokładnie tak samo, jak świat fizyczny może  być przedmiotem filozofii naturalnej.


Słowa kluczowe


David Hume; religia; sceptycyzm; naturalizm

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bailey Allan and Dan O’Brien. Hume’s Critique of Religion: ‘Sick Men’s Dreams’, The New Synthese Historical Library 72. Dordrecht: Springer, 2014.

Banasiak, Bogdan. Filozofia integralnej suwerenności. Zarys systemu Markiza de Sade. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007.

Dennett, Daniel. Breaking the Spell. Religion as a Natural Phenomenon. London: Penguin Books, 2007.

Dennett, Daniel. Darwin’s Dangerous Idea. Evolution and the Meanings of Life. London: Penguin Books, 1996.

Hume, David. An Enquiry Concerning Human Understanding. Oxford: Oxford University Press, 2007.

Hume, David. Dialogues Concerning Natural Religion and Other Writings. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

Hume, David. Essays, Moral, Political and Literary, rev.2nd edn. Ed. Eugene Miller. Indianapolis: Library Classics, 1987.

Hume, David. The Natural History of Religion. London: A. and H. Bradlaugh Bonner, 1889.

Hume, David. Selected Essays. Ed. S. Copley & A. Edgar. Oxford: Oxford University Press, 1998.

Hume, David. Treatise on Human Nature. Edited by L. A. Selby-Bigge. Oxford: Clarendon Press, 1960.

Mackie, J.L. Hume's Moral Theory. London: Routledge & Kegan Paul, 1980.

O'Day, Ken. “Hume's Distinction between the Natural and Artificial Virtues”. Hume Studies XX, no. 1: 121–142.

Russell, Paul. The Riddle of Hume's Treatise. Skepticism, Naturalism, and Irreligion. Oxford: Oxford Univeristy Press, 2008.

Schellenberg, John L. Evolutionary Religion. Oxford: Oxford University Press, 2013.

Segal, Robert A. “Hume's Natural History of Religion and the Beginning of the Social Scientific Study of Religion”, 1994 (24): 225–234.

Sieczkowski, Tomasz. „Suma wszystkich instynktów. Hume, nawyk i naturalizacja religii”. Hybris 31 (2015): 37–57.

Sieczkowski, Tomasz. David Hume. Krytyka episteologii. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 0035-9599 (print)  
ISSN 2545-3173 (online)

Partnerzy platformy czasopism