The Union of 1707 and the Scottish Enlightenment

Paweł Hanczewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RF.2018.024

Abstrakt


Unia z 1707 roku a szkockie oświecenie

Unia angielsko-szkocka zawarta w 1707 roku była aktem politycznym o wielkim znaczeniu, ale nie ograniczała się do decyzji podjętych przez polityków. Między rokiem 1698 a 1707 autorzy szkoccy opublikowali ponad sześćdziesiąt broszur poświęconych sytuacji wewnętrznej ich kraju oraz jego relacjom z Anglią. Z wyjątkiem prac Andrew Fletchera of Saltoun, są one pomijane milczeniem przez historyków, którzy mimo upływu wielu lat od zawarcia unii nadal skupiają się na pytaniu, czy była ona aktem zdrady narodowej, czy rozsądną i dalekowzroczną decyzją. Opinie wyrażone we wspomnianych pracach zasługują na bliższe poznanie, ponieważ nie tylko pozwalają stwierdzić, jakie poglądy na kwestie polityczne, religijne, ekonomiczne i narodowe dominowały w Szkocji, ale też dowiedzieć się, czy istniał związek intelektualny między debatą, która poprzedziła zawarcie unii, a szkockim oświeceniem. Mimo że w debacie brakowało  kilku wątków, które przyciągały uwagę wybitnych postaci szkockiego oświecenia, między innymi Davida Hume’a, Adama Smitha czy Williama Robertsona, to należy stwierdzić, że pod wieloma względami debata z początku stulecia miała silny i trwały wpływ na rozwój intelektualny Szkocji przez cały wiek XVIII.


Słowa kluczowe


unia 1707 r.; szkockie oświecenie; związki intelektualne

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


A Letter Concerning the Consequence of an Incorporating Union, In Relation to Trade. 1706.

Abercromby, Patrick. The Advantages of the Act of Security, Compar’d with These of the Intended Union: Founded on the Revolution Principles Publish’d by Mr. Daniel De Foe. Or, The Present Happy Condition of Scotland, with respect to the Certainty of its Future Honourable andAdvantegous Establishment; Demonstrated. 1706.

Abercromby, Patrick. The martial achievements of the Scots nation. Being an account of the lives, characters, and memorable actions of such Scotsmen who have signaliz’d themselves by the sword at home and abroad. And a survey of the military transactions wherein Scotland or Scotsmen have been remarkably concern’d, from the first establishment of the Scots monarchy to this present time. 2 vols., Edinburgh 1711–1716.

Berry, Christopher. The Social Theory of the Scottish Enlightenment. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1997.

Black, William. Essay upon Industry and Trade, Shewing The Necessity of the One, The Conveniency and Usefulness of the other, and the Advantages of Both. Edinburgh, 1706.

Broadie, Alexander, ed. The Cambridge Companion to the Scottish Enlightenment. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

Broadie, Alexander. The Scottish Enlightenment: An Anthology. Edinburgh: Canongate, 1997.

Broadie, Alexander. The Scottish Enlightenment: The Historical Age of the Historical Nation. Edinburgh: Birlinn, 2001.

Campbell, Roy and Andrew Skinner, eds. The Origins and Nature of the Scottish Enlightenment. Edinburgh: Donald, 1982.

Chitnis, Anand. The Scottish Enlightenment: A Social History. London: Croom Helm, 1976.

Clerk, John. A Letter to a Friend Giving an Account how the Treaty of Union Has been Received here. And Wherein are contained, Answers to the most material Objections against it, with some Remarks upon what has been written by Mr. H and Mr. R. Edinburgh, 1706.

Daiches, David. The Scottish Enlightenment: An Introduction. Edinburgh: Saltire Society, 1986.

Elliott, John. “A Europe of Composite Monarchies,” Past and Present, no. 137 (November 1992): 48–71.

Grant, Francis. The Patriot Resolved. In a Letter To an Addresser, from his Friend; of the same Sentiments with himself, concerning the Union. 1707.

Herman, Arthur. The Scottish Enlightenment: The Scots’ Invention of the Modern World. London: Fourth Estate, 2001.

Hodges, James. Essay upon the Union. London, 1706.

Hodges, James. The Rights and Interests of the Two British Monarchies, Inquir’d into, and Clear’d; With a special respect to An United or Separate State. Treatise I. Shewing The different Nature of an Incorporating and Federal Union; The Reasons why all Designs of Union have hitherto prov’d Unsuccessful; and the Inconsistency of an Union by Incorporation with the Rights, Liberties, National Interests, and Publick Good of Both Kingdoms. London 1703.

Hodges, James. The Rights and Interests Of the Two British Monarchies. With a Special Respect to An United or Separate State. Treatise III. Containing Farther Inquiries into the Best Means for procuring a Happy Union betwixt the Two Kingdoms; with a Special Regard to the Argument, That the Making Both Nations ONE PEOPLE, must also Make them of ONE INTEREST. London, 1706.

Hodges, James. The Rights and Interests of the Two British Monarchies, Inquir’d into, and Clear’d; With a special respect to An United or Separate State. Treatise I. Shewing The different Nature of an Incorporating and Federal Union; The Reasons why all Designs of Union have hitherto prov’d Unsuccessful; and the Inconsistency of an Union by Incorporation with the Rights, Liberties, National Interests, and Publick Good of Both Kingdoms. London 1703.

Hont, Istvan. “The ‘rich country – poor country’ debate in Scottish classical political economy.” In Wealth and virtue. The Shaping of Political Economy in the Scottish Enlightenment, edited by Istvan Hont, Michael Ignatieff, 271–316. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.

Hume, David. “Of the Balance of Power.” In David Hume Essays Moral, Political, and Literary, edited by Eugene Miller, 332–341. Indianapolis: Liberty Fund, 1987.

Koenigsberger, Helmut. “Dominium Regale or Dominium Politicum et Regale. Monarchies and Parliaments in Early Modern Europe.” In Politicians and virtuosi. Essays in early modern history, edited by Helmut Koenigsberger, 1–25. London: Hambledon, 1985.

Langford, Paul. A Polite and Commercial People: England 1727–1783. Oxford: Oxford University Press, 1992.

Mackenzie, George. Parainesis Pacifica; or a perswasive to the Union of Britain. By a Person of Quality. London, 1702.

Phillipson, Nicholas and Rosalind Mitchison, eds. Scotland in the Age of Improvement: Essays in Scottish History in the Eighteenth Century. Edinburgh: University Press, 1970.

Porter, Roy. Enlightenment: Britain and the Creation of the Modern World. London: Penguin Books, 2001.

Rendall, Jane. The Origins of the Scottish Enlightenment, 1707–1776. London: Macmillan, 1978.

Ridpath, George. A Discourse upon the Union of Scotland and England. Humbly submitted to the Parliament of Scotland, by a Lover of his Country. Edinburgh, 1702.

Ridpath, George. An Historical Account of the Antient Rights and Power of the Parliament of Scotland: Humbly offer’d to the Consideration of the Estates, when they come to settle Limitations for the next Successor. To which is prefix’d, A short Introduction upon Government in General. 1703.

Ridpath, George. Considerations upon the union of the two Kingdoms: with an account of the Methods taken by Ancient and Modern Governments, to effect an Union, without endangering the Fundamental Constitutions of the United Countries. 1706.

Ridpath, George. The Great Reasons and Interests consider’d ament the Spanish Monarchy. 1701.

Robertson, John, ed. Andrew Fletcher Political Works. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

Robertson, John. “An elusive sovereignty. The course of the Union debate in Scotland 1698–1707,”. In A Union for Empire. Political Thought and the British Union, edited by John Robertson, 198–227. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.

Robertson, John. “Andrew Fletcher’s Vision of Union”. In Scotland and England 1286-1815, edited by Roger Mason, 203–225. Edinburgh: John Donald, 1987.

Robertson, John. “Empire and Union: Two Concepts of the Early Modern European Political Order”. In A Union for Empire. Political Thought and the British Union, edited by John Robertson, 3–36. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.

Robertson, John. “Union, State and Empire: The Britain of 1707 in its European setting”. In An Imperial State at War. Britain from 1689 to 1815, edited by Lawrence Stone, 224–257. London: Routledge, 1994.

Robertson, John. The Scottish Enlightenment and the Militia Issue. Edinburgh: John Donald, 1985.

Robertson, William. History of Scotland. In The Works of William Robertson, edited by Dugald Stewart. London: T. Cadell, 1827.

Scott, Paul. 1707. The Union of Scotland and England in contemporary documents with a commentary. Edinburgh: Chambers for the Saltire Society, 1979.

Scott, Paul. The Union of 1707 why and how?. Edinburgh: The Saltire Society, 2006.

Seton William. The Interest of Scotland in three Essays. 1700.

Seton, William. Scotland’s Great Advantages by an Union with England. Showen in a Letter From the Country, To a Member of Parliament. 1706.

Seton, William. Some Thoughts, on Ways and Means For making This Nation a gainer in Foreign Commerce; And for Supplying Its present Scarcity of Money. Edinburgh, 1705.

Skinner, Quentin. “Meaning and Understanding in the History of Ideas.” History and Theory, vol. 8 no. 1 (1969): 3–53.

Smout, Thomas, ed., Sir John Clerk’s Observations on the present circumstances of Scotland, 1730. Miscellany of the Scottish History Society, 4th ser., 10, Edinburgh: T. and A. Constable, 1965.

Stephen, Jeffrey. Scottish Presbyterians and the Act of Union of 1707. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007.

Szechi, Daniel, ed. Scotland’s ruine’. Lockhart of Carnwath’s memoirs of the union. Aberdeen: The Association for Scottish Literary Studies, 1995.

Watt, Douglas. The Price of Scotland: Darien, Union and the Wealth of Nations. Edinburgh: Luath, 2006.

Whatley, Christopher. Bought and Sold for English Gold? Explaining the Union of 1707. Glasgow: Economic and Social History Society of Scotland, 1994.

Wood, Paul, ed. The Scottish Enlightenment: Essays in Reinterpretation. Rochester N.Y.: University of Rochester Press, 2000.

Young, John. “The Parliamentary Incorporating Union of 1707: Political Management, Anti-Unionism and Foreign Policy,”. In Eighteenth Century Scotland: New Perspectives, edited by Thomas Devine and JohnYoung, 24–46. East Linton: Tuckwell Press, 1999.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 0035-9599 (print)  
ISSN 2545-3173 (online)

Partnerzy platformy czasopism