L’influence de la langue et de la culture sur l’être humain sur l’exemple du profil relationnel de l’homme dans Le volontaire et l’involontaire de Paul Ricoeur

Patrycja Bobowska-Nastarzewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RF.2016.043

Abstrakt


The paper attempts to outline the mutual impact between philosophy and linguistics on the example of an analysis of a text entitled Le volontaire et l’involontairewritten by a French philosopher Paul Ricoeur. The research method used originates from cultural linguistics and cognitive linguistics. A special emphasis is placed on the relationship profile in the analysis of man. Consequently, the paper distinguishes the following human relationship profiles : MAN IN RELATION TO ANOTHER, MAN IN RELATION TO TIME and MAN IN RELATION TO LANGUAGE. The profiles distinguished in the paper prove that man is formed by external influences exerted by other people, events from the past, present and future, and the language and culture one happens to live in.


Słowa kluczowe


language philosophy; relationship profile; Paul Ricoeur; cultural linguistics; cognitive linguistics

Pełny tekst:

PDF (Français)

Bibliografia


Anusiewicz J., Lingwistyka kulturowa : zarys problematyki, Wrocław 1994.

Bartmiński J., Niebrzegowska S., Profile a podmiotowa interpretacja świata, dans : Profilowanie w języku i w tekście, red. J. Bartmiński, R. Tokarski, UMCS, Lublin 1998.

Jabłońska-Hood J., Słowniczek, dans : Wykłady z gramatyki kognitywnej, R. W. Langacker, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1995.

Kaplita M., Autor, dzieło i czytelnik w świetle potrójnej mimesis Paula Ricoeura, dans: «Estetyka i Krytyka», nr 29 (2/2013).

Kowalewska-Dąbrowska J., Językowy obraz Boga i człowieka w poezji Jana Twardowskiego, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2006.

Kozłowska A., Miejsce badań nad idiolektem w obrębie językoznawstwa, dans : «Poznańskie Spotkania Językoznawcze», nr 30, Poznań 2015.

Lakoff G., Johnson M., Les métaphores dans la vie quotidienne, Minuit, Paris 1985.

Langacker R. W., Wykłady z gramatyki kognitywnej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1995.

Lubowicka G., Język i jego referencja w funkcji rozumienia siebie. Podmiot i sposób użycia języka w ujęciu Paula Ricoeura, dans : W(okół) współczesnej filozofii francuskiej. Komentarze, nawiązania, inspiracje, red. B. Choińska, Słupsk 2012.

Philibert M., Paul Ricoeur ou la liberté selon l’espérance, Seghers, 1971.

Ricoeur P., De l’interprétation. Essai sur Freud [O interpretacji. Esej o Freudzie], Seuil, 1965.

Ricoeur P., Histoire et vérité [Historia i prawda], Seuil, 1955.

Ricoeur P., Krytyka i przekonanie. Rozmowy z François Azouvim i Markiem de Launay, Wydawnictwo KR, Warszawa 2003.

Ricoeur P., La Métaphore vive [Żywa metafora], Éditions du Seuil, Paris 1975.

Ricoeur P., Le volontaire et l’involontaire [To, co dobrowolne i to, co mimowolne], Aubier, 1988.

Ricoeur P., Metafora a centralny problem hermeneutyki, dans : Idem, Język, tekst, interpretacja, PWN, Warszawa 1989.

Wilkoń A., Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny, Katowice 2000.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 0035-9599 (print)  
ISSN 2545-3173 (online)

Partnerzy platformy czasopism