Konserwatywna krytyka humanitaryzmu. Część druga. Max Scheler, Hannah Arendt

Rafał Michalski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RF.2016.011

Abstrakt


W drugiej części cyklu artykułów poświęcony krytyce humanitaryzmu zostanie   przedstawione stanowisko M. Schelera i H. Arendt. Scheler skupia się na ukazaniu   fundamentalnej różnicy między etyką chrześcijańską a oświeceniowym egalitaryzmem,   miedzy etyką miłości chrześcijańskiej a świecką etyką umiłowania   ludzkości. Arendt przeprowadza natomiast krytykę ekonomizacji i „socjalizacji”   współczesnej polityki. Filozofka wpisuje etos humanitaryzmu w szerszy kontekst   zmian społecznych i politycznych, obarczając go „winą” za upadek sfery   publicznej i błędy nowoczesnych rewolucji, które zapoznały swój „prawdziwie”   emancypacyjny potencjał.

Słowa kluczowe


Humanitaryzm; Scheler; Arendt; resentyment; współczucie; miłość bliźniego; polityka; moralność; miłość; rewolucja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arendt Hannah, Kondycja ludzka, tłum. A. Łagodzka, Warszawa 2000.

Arendt Hannah, O rewolucji, tłum. M. Godyń, Warszawa 2003.

Scheler Max, Resentyment a moralność, tłum. J. Garewicz, Warszawa 1977.

Scheler Max, Istota i formy sympatii, tłum. A. Węgrzecki, Warszawa 1986.

Scheler Max, Stanowisko człowieka w kosmosie, tłum A. Węgrzecki, w: Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy, Warszawa 1987.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 0035-9599 (print)  
ISSN 2545-3173 (online)

Partnerzy platformy czasopism