Konserwatywna krytyka humanitaryzmu. Część pierwsza. Nietzsche i przekleństwo miłosierdzia

Rafał Michalski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RF.2016.003

Abstrakt


Niniejszy artykuł stanowi pierwszą część cyklu tekstów poświęconych analizie krytyki humanitaryzmu w tradycji niemieckiego konserwatyzmu. Jego głównym celem jest rekonstrukcja koncepcji Nietzschego, który usiłował zdemaskować chrześcijańskie przykazanie „miłości bliźniego” jako skuteczne narzędzie kontroli społecznej. Zarówno ewangeliczne miłosierdzie, jak i będąca jego kontynuacją świecka idea „umiłowania ludzkości” wyrastają, jego zdaniem, z resentymentu, są rodzajem subtelnej zemsty jednostek „słabszych” na jednostkach twórczych, realizujących bez zahamowań „wolę mocy” Nietzsche pokazuje przekonująco, że współczucie, miłość i pokrewne im afekty nieuchronnie ulegają wypaczeniu, gdy tylko zostają zaprzęgnięte w służbę polityki. Deformacji ulega również w tym przypadku przepojona emocjami sfera polityki.


Słowa kluczowe


Humanitaryzm; Nietzsche; resentyment; współczucie; miłość bliźniego; polityka; moralność

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Deleuze G., Nietzsche, tłum. B. Banasiak, Warszawa 2000.

Fassin D., Humanitarian Reason. A Moral History of the Present, tłum. R. Gomme, Berkeley 2011.

Fox G.H., Humanitarian Occupation, Cambridge 2008.

Gehlen A., Moral und Hypermoral. Eine pluralistische Ethik, Frankfurt 1969.

Jaspers K., Die Schuldfrage, Heidelberg 1946.

Kaufmann W., Nietzsche: Philosopher, Psychologist, Antichrist, Princeton 1974.

Nietzsche F., Ludzkie arcyludzkie, tłum. K. Drzewiecki, Kraków–Warszawa 1908.

Nietzsche F., Antychryst. Przemiany wszystkich wartości, tłum. L. Staff, Kraków–Warszawa 1907.

Nietzsche F., Jutrzenka. Myśli o przesądach moralnych, tłum. S. Wyrzykowski, Kraków–Warszawa 1912.

Nietzsche F., Wola mocy. Próba przemiany wszystkich wartości, tłum. S. Frycz i K. Drzewiecki, Kraków–Warszawa 1910.

Nietzsche F., Dzieła wszystkie, t. 12, Notatki z lat 1885–1887, tłum. P. Pieniążek.

Nietzsche F., Zmierzch bożyszcz czyli jak filozofuje się młotem, tłum. S. Wyrzykowski, Kraków–Warszawa 1906.

Nietzsche F., Wiedza radosna, tłum. L. Staff, Kraków–Warszawa 1907.

Nietzsche F., Z genealogii moralności. Pismo polemiczne, tłum. L. Staff, Kraków–Warszawa 1906.

Nietzsche F., Ecce homo. Jak się staje – kim się jest, tłum. L. Staff, Kraków–Warszawa 1912.

Nietzsche F., Tako rzecze Zaratustra. Książka dla wszystkich i dla nikogo, tłum. W. Berent, Warszawa–Kraków 1912.

Nietzsche F., Poza dobrem i złem, tłum. S. Wyrzykowski, Warszawa–Kraków 1912.

Montaigne, Próby, tłum. T. Boy-Żeleński, Kraków 1915.

Platon, Gorgiasz, w: Platon, Dialogi, t. 1, tłum. W. Witwicki, Kęty 1999.

Schmitt C., Pojęcie polityczności, w: idem, Teologia polityczna i inne pisma, tłum. M. A. Cichocki, Kraków–Warszawa 2000.

Sloterdijk P., Pogarda mas. Szkic o walkach kulturowych we współczesnym społeczeństwie, tłum. B. Baran, Warszawa 2003.

Trevelyan G.M., A Shortened History of England, London 1988.

Wellmer A., Revolution und Interpretation. Demokratie ohne Letztbegründung, Amsterdam 1998.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 0035-9599 (print)  
ISSN 2545-3173 (online)

Partnerzy platformy czasopism