O dobru bez uprzedzeń. Esej z elementami etyki przekonań

Marcin Jaranowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RF.2014.014

Abstrakt


Artykuł poświęcony jest zagadnieniu pozapoznawczej wartości przekonań moralnych. Autor analizuje przykład obrony przekonania, iż wyrządzone innym dobro zawsze wraca do osoby, dzięki której zaistniało ono w świecie. Zasady tej broniła uczestniczka zajęć z etyki, wbrew opinii pozostałych osób z grupy zajęciowej. Odpowiedź na pytanie, czy studentka miała prawo żywić i głosić przekonanie, którego nie potrafiła uzasadnić, przedstawiona jest w kontekście stanowisk filozoficznych Williama K. Clifforda oraz Williama Jamesa. Autor opowiada się za rozwiązaniem tego drugiego: nie tylko mamy prawo żywić przekonania moralne, które przyjmujemy na wiarę, ale nawet nie możemy tego typu przeświadczeń uniknąć. Niektóre przekonania moralne, choć są niedowiedliwe, są warte zachowania, ponieważ mogą przyczyniać się do poprawy świata, w którym żyjemy.


Słowa kluczowe


Przekonanie; światopogląd; dyskusja; weryfikacja; dobro; etyka; moralność

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Clifford William K., The Ethics of Belief, w: Lectures and Essays, red. Leslie Stephen, Frederick Pollock, Macmillan and Co., London 1886.

James W., Pragmatyzm. Nowe imię paru starych stylów myślenia, przeł. M. Szczubiałka, Wydawnictwo KR, Warszawa 1998.

James W., Rozum i wiara, w: Prawo do wiary, przeł. A. Grobler, Znak, Kraków 1996.

James W., Wiara i prawo do przekonań, w: Prawo do wiary, przeł. A. Grobler, Znak, Kraków 1996.

James W., Wola wiary, w: W. James, Prawo do wiary, przeł. A. Grobler, Znak, Kraków 1996.

James W., Wola wiary, http://ajburger.homestead.com/files/book.htm (dostęp: 1.09.2012).

Putnam H., Pragmatyzm. Pytania otwarte, przeł. B. Chwedeńczuk, Fundacja Aletheia, Warszawa 1999.

Quine W.V., O naturze wartości moralnych, przeł. B. Stanosz, w: idem, Granice wiedzy i inne eseje filozoficzne, red. B. Stanosz, PIW, Warszawa 1986.

Winch P., Uogólnialność sądów moralnych, przeł. T. Szawiel, w: idem, Etyka a działanie. Wybór pism, red. T. Szawiel, PIW, Warszawa 1990.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 0035-9599 (print)  
ISSN 2545-3173 (online)

Partnerzy platformy czasopism