Vol 78 (2017)

Spis treści

Artykuły (Articles)

Anna Pomierny-Wąsińska
PDF
9-37
Krzysztof Boroda
PDF
39-65
Sławomir Dryja
PDF
67-94
Marzena Liedke, Piotr Guzowski
PDF
95-130
Piotr Miodunka
PDF
131-161
Maciej Bukowski, Piotr Koryś, Cecylia Leszczyńska, Maciej Tymiński
PDF
163-198
Monika Kozłowska
PDF
199-222
Joanna Dzionek-Kozłowska, Kamil Kowalski, Rafał Matera
223-248
Elżbieta Adamczyk
PDF
249-265
Anna Landau-Czajka
PDF
267-282
Małgorzata Przeniosło
PDF
283-316
Lucyna Błażejczyk-Majka
PDF
317-344
Janina Godłów-Legiędź
PDF
345-366

Miscellanea

Andrij Bezsmertnyj
PDF
367-385

In Memoriam

Lech Trzeciakowski (1931–2017)
Krzysztof Makowski
PDF
387-394

Artykuły recenzyjne (Review Articles)

Tomasz Związek
PDF
395-420

Recenzje (Reviews)

Studia żydowskie w Polsce – przeszłość, stan obecny, perspektywy. Studia selektywne, red. Stefan Gąsiorowski, Kraków 2014
Krzysztof Makowski
PDF
421-425
Biografia pretekstowa, czyli rzecz o książce Zbigniewa Tucholskiego Profesor Antoni Xsiężopolski. Twórca polskiej szkoły budowy lokomotyw, Warszawa 2015
Jan Kęsik
PDF
426-430
Problemy energetyczne Polski, cz. 1: Surowce, red. Anna Jarosz-Nojszewska, Wojciech Morawski, Warszawa 2016
Paweł Grata
PDF
431-437
Agata Zysiak, Punkty za pochodzenie. Powojenna modernizacja i uniwersytet w robotniczym mieście, Kraków 2016
Dariusz Jarosz
PDF
438-443

Sprawozdania i komunikaty (Reports and Communiques)

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej: „Not Just Chernobyl. Ecological Dimensions of the History of Communism / Nie tylko Czarnobyl. Ekologiczne wymiary historii komunizmu” – Poznań, 21–22 IV 2016 r.
Karolina Bittner
PDF
445-448
Komunikat z konferencji: „Mundurowi i cywile – społeczno-gospodarcze relacje na ziemiach polskich na przestrzeni wieków” – Sobótka, 19–21 V 2017 r.
Patrick Starczewski
PDF
449-452
Sprawozdanie z konferencji naukowej „W kręgu kultury PRL. Poradnictwo” – Poznań, 30 XI–2 XII 2016 r.
Ewa Martinek
PDF
453-456

Lista recenzentów współpracujących z RDSG

Lista recenzentów współpracujących z RDSG
 
PDF
457-458

Wykaz skrótów (List of Abbreviations)

Wykaz skrótów
 
PDF
459-460


Partnerzy platformy czasopism