Obraz życia codziennego w Chełmie w 1928 roku na podstawie rubryki Fun Chełm un umgegent (Z Chełma i okolicy) publikowanej na łamach tygodnika „Chełmer Sztyme” (Głos Chełma)

Kamila Radecka-Mikulicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RDSG.2018.09

Abstrakt


W artykule szkicuję obraz życia codziennego żydowskich mieszkańców Chełma w 1928 r., wykorzystując informacje zawarte w stałej rubryce Fun Chełm un umgegent (Z Chełma i okolicy), publikowanej na łamach tygodnika „Chełmer Sztyme” (Głos Chełma). Czasopismo ukazywało się w latach 1924–1939, w artykule koncentruję się jednak na jednym roczniku – 1928. Ograniczenie się do wybranej rubryki jednego rocznika pozwoliło mi na wstępne rozpoznanie języka gazety i jej perspektywy w opisywaniu wycinka miejskiej rzeczywistości. Tekst ma charakter przyczynkarski i jego głównym celem jest rekonesans możliwości wykorzystania prasy w tworzeniu monografii chełmskiej społeczności żydowskiej.

 

The aim of this article is to outline everyday life of Jewish inhabitants of Chełm in 1928, on the basis of the column “Fun Chełm un umgegent” (From Chełm and Its Neighbourhood) published in the Khelemer Shtime (The Voice of Chełm) weekly. The newspaper was issued between 1924 and 1939, but for the purpose of this paper I have decided to focus on issues from one year exclusively – 1928. This restraint enables to examine magazine’s language and its perspective in the town’s depiction. Additional goal of this paper is to identify the possibility of the use of Yiddish press in developing a monograph, devoted to Jewish inhabitants of Chełm in the inter-war period, in the field of social history.


Słowa kluczowe


Żydzi; Chełm; okres międzywojenny; 1918–1939; prasa żydowska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Prasa

„Chełmer Folksblat” 1928–1931;

„Chełmer Sztyme” 1924–1939;

„Chełmer Wochenblat” 1930–1933;

„Echa Szkolne” 1922–1925;

„Unser Cukunft” 1927.

Opracowania

Kiernikowski P., Miasto Chełm w okresie międzywojennym (1918–1939), Chełm 2007.

Kiernikowski P., Mieszkańcy miasta Chełma w latach 1914–1939. Struktura demograficzna i etniczna, „Rocznik Chełmski” 6, 2000, s. 71–88.

Kopciowski A., Wos hert zich in der prowinc? Prasa żydowska na Lubelszczyźnie i jej największy dziennik „Lubliner Tugblat”, Lublin 2015.

Kuwałek R., Żydowskie Gminy Wyznaniowe w powiecie chełmskim w latach 1918–1939, „Rocznik Chełmski” 1, 1995, s. 217–244.

Lubaszewski Z., Spacerkiem po Chełmie, Chełm 2014.

Mandel M., Assimilation and Cultural Exchange in Modern Jewish History, w: Rethinking European Jewish History, red. J. Cohen, M.J. Rosman, Oxford 2014, s. 72–92.

Mart K., Lubaszewski Z., Żydzi w Chełmie, Chełm 2010.

Rosman M.J., How Jewish is Jewish History, Oxford 2007.

Sulima R., Antropologia codzienności, Kraków 2000.

Zieliński K., Ludność żydowska w powiecie chełmskim w latach 1914–1918.

Studium statystyczne, „Rocznik Chełmski” 2, 1996, s. 185–205.

Zieliński K., Żydzi chełmscy w latach 1912–1918, „Rocznik Chełmski” 3, 1997, s. 203–230.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism