Lwowskie organizacje kupieckie w okresie międzywojennym

Andrij Bezsmertnyj

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RDSG.2017.14

Abstrakt


Artykuł przedstawia lwowskie organizacje kupieckie działające w mieście w okresie międzywojennym, opisuje charakter stosunków pomiędzy stowarzyszeniami kupców oraz ich relacje z władzą i pozamiejscowymi organizacjami kupieckimi. Omawia problem wsparcia finansowego kupców, tworzenia spółdzielczych instytucji kredytowych i najważniejszych narzędzi wspierania drobnego handlu i rzemiosła. Ukazuje rolę Izby Przemysłowo-Handlowej Lwowa w życiu gospodarczym miasta.

 

Lviv’s associations of merchants in the interwar period

The article presents the types of Lviv’s merchants’ associations that operated in the city in the interwar period; it describes the nature of relationship between the trade associations, and their relations with the authorities and non-local merchant organisations. It discusses also the problem of financial support for merchants, creation of cooperative credit institutions, and the most important tools to promote small trade and crafts. It describes the role played by the Lviv Trade and Industry Chamber in the economic life of the city.


Słowa kluczowe


okres międzywojenny; Lwów; Lwowska Kongregacja Kupiecka; Lwowskie Stowarzyszenie Kupców; Związek Kupców Ukraińskich; Izba Przemysłowo-Handlowa; interwar period; Lviv; Trade and Merchant Congregation; Lviv Merchant Association

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


„Biuletyn Kongregacji Kupieckiej we Lwowie” 1939.

Dwudziestopięciolecie Lwowskiego Stowarzyszenia Kupców 1904–1929, Lwów 1929.

Filar T., Ukraińskie galicyjskie sfery gospodarcze w Drugiej Rzeczypospolitej, Kraków 2011.

Polski Związek Handlowców: Towarzystwo Zapomogowe we Lwowie, 1920–1930. Jednodniówka, Lwów 1930.

Spis organizacji gospodarczych opracowany na podstawie materiałów ankietowych zebranych przez izby przemysłowo-handlowe, Warszawa 1936.

Sprawozdanie Stowarzyszenia Kupców i Przemysłowców Polskich Województw Południowo-Wschodnich z czynności za rok 1936, Lwów 1937.

Sprawozdanie z czynności oraz o stanie gospodarczym w okręgu Izby Przemysłowo-Handlowej we Lwowie w r. 1935, nakładem Izby Przemysłowo-Handlowej we Lwowie, Lwów 1936.

Sprawozdanie z czynności prezydium i wydziału Kongregacji Kupieckiej za czas od 16 października 1926 r. do 9 listopada 1929 r., Lwów 1929.

Stenograficzny protokół ankiety w sprawie położenia gospodarczego przemysłu, handlu i rękodzieła, odbytej w dniach 21 i 22 listopada 1925 r. w Izbie Handlowej i Przemysłowej we Lwowie, Lwów 1926.

Wierzbieniec W., Żydzi w województwie lwowskim w okresie międzywojennym.

Zagadnienia demograficzne i społeczne, Rzeszów 2003.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism