Czasopisma jako źródła do badań nad społeczeństwem. Osobliwy przypadek „Małego Przeglądu”

Anna Landau-Czajka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RDSG.2017.10

Abstrakt


„Mały Przegląd” (1926–1939) to stworzone przez Janusza Korczaka pismo, na którego treść składały się przede wszystkim listy i reportaże dzieci i młodzieży. Jest to jedyny w swoim rodzaju zbiór źródeł ukazujących życie najmłodszych obywateli (w głównej mierze żydowskich) w II Rzeczypospolitej. Pozostało ono dotychczas niewykorzystane, m.in. dlatego, że stwarza duże problemy metodologiczne. Większość autorów była anonimowa, nie jest znany również cały skład redakcji (także dziecięcej) ani zasady selekcji i przygotowywania tekstów do druku.

 

Periodicals as the source of research on society. The peculiar case of Mały Przegląd

The periodical Mały Przegląd (1926–1939) was a paper established by Janusz Korczak, and its content was made mainly of letters and reports written by children and young people. This is the only such collection of sources presenting the life of the youngest citizens (mainly of Jewish origin) in the Second Polish Republic. The source has not been used so far, as it poses considerable methodological problems. A large majority of the authors was anonymous, we do not know all members of the editorial board (also of the children’s one) or the rules of selection and edition of texts in their preparation for print.


Słowa kluczowe


prasa; dzieci; młodzież; Żydzi; dwudziestolecie międzywojenne; the press; children; young people; Jews; interwar period

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


„Mały Przegląd” 1926–1939

Ciesielska M., Geneza utworów: „Nasz Przegląd”, w: J. Korczak, Prawidła życia. Publicystyka dla dzieci, t. 3, Warszawa 2007 (Dzieła, 11), s. 309–323.

Fuks M., „Mały Przegląd” Janusza Korczaka, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce” 1978, nr 1, s. 4–28.

Ługowska J., Janusza Korczaka koncepcja „pisma dzieci”. Na podstawie „Małego Przeglądu” (1926–1939), w: „Stare” i „nowe” – czasopisma dla dzieci i młodzieży, red. B. Olszewska, E. Łucka-Zając, Opole 2013.

Newerly I., Rozmowa w sadzie piątego sierpnia. O chłopcu z bardzo starej fotografii, Warszawa 2003.

O „Małym Przeglądzie” po latach. Materiały ze spotkania korespondentów i czytelników, Warszawa 1989.

Papuzińska J., Wychowawcza rola prasy dziecięcej, Warszawa 1972.

Szpakowska M., Chcieć i mieć. Samowiedza obyczajowa w Polsce czasu przemian, Warszawa 2003.

Witkowska-Krych A., Budowanie od podstaw: „Mały Przegląd” jako nowatorski, systematyczny i wieloletni projekt pedagogiczno-społeczny, „Almanach Warszawy” 8, 2014, s. 167–189


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism