Początki polskich firm z branży kosmetycznej w dekadzie lat osiemdziesiątych

Regina Pacanowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RDSG.2016.16

Abstrakt


W latach 80. nastąpiły widoczne zmiany w funkcjonowaniu zakładów rzemieślniczych. W dekadzie tej działalność rozpoczęło wielu polskich przedsiębiorców. W artykule ukazano, na podstawie wybranych przykładów, powstanie i dalszy rozwój małych, prywatnych zakładów rzemieślniczych, zajmujących się produkcją kosmetyków. Zdecydowana większość zebranego materiału to relacje samych założycieli, wywiady i artykuły prasowe. W części wprowadzającej zwrócono uwagę na początki branży kosmetycznej w Polsce oraz charakterystyczne dla niej zwiększone podczas kryzysu zapotrzebowanie na preparaty kosmetyczne, określane mianem „efektu szminki”. Omówiono kwalifikacje, doświadczenie i predyspozycje psychiczne właścicieli. Szczególną uwagę zwrócono na subiektywne postrzeganie realiów gospodarczych czy administracyjnych epoki: przeszkód i trudności w inicjowaniu własnej działalności.

Słowa kluczowe


branża kosmetyczna; firmy kosmetyczne; sektor prywatny; lata 80.; przedsiębiorczość

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barbasiewicz M., Ludzie interesu w przedwojennej Polsce. Przedsiębiorcy. Filantropi. Kapitaliści. PWN, Warszawa 2012.

Basten F.E., Max Factor. Człowiek, który dał kobiecie nową twarz, tłum. A. Gralak, Kraków 2013.

Błaszczak A., Kolorowy instynkt Inglota, „Magazyn Sukces”, 27 VI 2012. Bohaterowie polskiej transformacji ‘89–‘09, oprac. K. Gołata, Warszawa 2009.

Kostrzewski L., Miączyński P., Łowcy milionów, Warszawa 2012.

Bosacka K., Kremowa historia, „Gazeta Wyborcza”, Wysokie Obcasy, 23 VII 2005 (archiwum internetowe).

Brandon R., Wstydliwa historia piękna. Jak Helena Rubinstein i L’Oréal stworzyli kobietę, Warszawa 2012, s. 19.

Buddenbrokowie czy piraci. Polscy przedsiębiorcy okresu głębokich przemian, red. G. Skąpska, Kraków 2002.

Chumiński J., Mentalne bariery rozwoju gospodarczego PRL (na przykładzie pracowników przemysłu), w: Między zacofaniem a modernizacją. Społeczno-gospodarcze problemy ziem polskich na przestrzeni wieków, red. E. Kościk, T. Głowiński, Wrocław 2009.

Fabryka Kosmetyków Pollena-Lechia. Rozwój fabryki w latach 1925–1985, Poznań 1985.

Fitussi M., Helena Rubinstein. Kobieta, która wymyśliła piękno, przeł. K. Sławińska, Warszawa 2012.

Gardawski J., Powracająca klasa: sektor prywatny w III RP, Warszawa 2001.

Grala D., Markowe produkty Poznania w okresie transformacji gospodarczej rozpoznawane w Polsce i na świecie, w: Trzy uniwersytety, trzy miasta, trzy regiony, red. W. Łazuga, S. Paczos, Poznań 2010.

Grala D., Sytuacja firm prywatnych w otoczeniu monopolistycznych struktur państwowych; w: tenże, Reformy gospodarcze w PRL (1982–1989). Próba uratowania socjalizmu, Warszawa 2009.

Iwanowska A., Rynkowa modernizacja gospodarki, w: Załamanie porządku etatystycznego, red. W. Morawski, W. Kozek, Warszawa 2005, s. 179–194.

Jasiecki K., Kapitalizm po polsku. Między modernizacją a peryferiami Unii Europejskiej, Warszawa 2013.

Jezierski A., Leszczyńska C., Historia gospodarcza Polski, Warszawa 2001. Kaliński J., Historia gospodarcza Polski Ludowej, Białystok 2005.

Konopska-Struś E., Ekonomiczne i prawne warunki funkcjonowania rzemiosła w Polsce (1945–1989), w: Między zacofaniem a modernizacją. Społeczno-gospodarcze problemy ziem polskich na przestrzeni wieków, red. E. Kościk, T. Głowiński, Wrocław 2009.

Kostrzewski L., Miączyński P., Fortuna po polsku. Dylematy rynku i pieniądza w wielkim stylu, Warszawa 2015 (Biblioteka Gazety Wyborczej).

Koźmiński A.K., Przedsiębiorcy i menedżerowie w procesie zarządzania, w: Modernizacja Polski. Struktury. Agencje. Instytucje, red. W. Morawski, Warszawa 2010.

Koźmiński A.K., Odrabianie zaległości. Zmiany organizacji i zarządzania w byłym bloku socjalistycznym, Warszawa 1998.

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce, red. B. Cywińska, Warszawa 1998.

Naszkowska K., O nieudanym kleju i 30 buteleczkach kremu, „Gazeta Wyborcza”, 03 XI 2010.

Naszkowska K., Oto ojciec proszku IXI, „Gazeta Wyborcza”, Duży Format, 20 VIII 2007.

Nowacki J., Bełdowicz M.A., Wilińska E., Historia polskiego przemysłu chemii gospodarczej, Warszawa 2001 (Karty z historii polskiego przemysłu chemicznego, 17).

Pacanowska R., Czechanowski P., „Kremowy biznes”. Ewolucja polskich firm z branży kosmetycznej po 1989 roku, w: Z dziejów przemysłu po 1945 roku, red. E. Kościk, Wrocław 2012.

Pacanowska R., Laboratorium na miarę XXI wieku. Firma rodzinna dr Ireny Eris i Henryka Orfinger (1983–2010), w: Przedsiębiorstwa podczas przemian systemowych w Polsce przełomu XX i XXI wieku. Sukcesy i porażki na rynku, red. P. Czechanowski, D. Grala, Poznań 2013, s. 169–192.

Prywaciarze 1945–1989, red. A. Knyt, A. Wancerz-Gluza, wyd. 3: Warszawa 2006.

Rudawska I., Kosmetyka wczoraj i dziś, Warszawa 1989.

Rzemieślnicy i biznesmeni: właściciele małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych, red. J. Bartkowski, J. Gardawski, Warszawa 2013.

Solska J., Krem do obcych rąk, „Polityka”, 30 X 2010. Solska J., Kremowa dolina, „Polityka”, 12 III 2005.

Solska J., Szary makijaż, „Polityka”, 13 III 2004.

Soszyński. Najbogatszy człowiek w PRL, w: L. Kostrzewski, P. Miączyński, Fortuna po polsku. Dynastie, sukces i pieniądze w wielkim stylu, Warszawa 2015 (Biblioteka Gazety Wyborczej), s. 139–154.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism