Jacek Kochanowicz – profesor Uniwersytetu Warszawskiego

Cecylia Leszczyńska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/8731

Abstrakt


Jacek Kochanowicz – Professor of the Warsaw University (Summary)

The article presents the person of Professor Jacek Kochanowicz, one of the most distinguished Polish economic historians of the past few decades. It discusses the role he played as a scholar, a teacher of generations of students of the Warsaw University and a lecturer at a number of foreign universities, highlighting the way in which he understood economic history – a discipline to which he devoted his scholarly life.


Słowa kluczowe


Jacek Kochanowicz; economic history; university

Pełny tekst:

PDF PDF (English)

Bibliografia


Archiwum WNE UW, Ankieta sprawozdawcza nauczyciela akademickiego, 18 I 1990 r.

Archiwum WNE UW, Ankieta sprawozdawcza nauczyciela akademickiego, 27 XI 1986 r.

Archiwum WNE UW, Arkusz oceny okresowej, 12 II 1990 r.

Archiwum WNE UW, Opinia do wniosku o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego, kwiecień 1998 r.

Archiwum WNE UW, Sprawozdanie Jacka Kochanowicza za okres 1976–1979, 8 I 1980 r.

Koryś P., Leszczyńska C., Środowisko ekonomistów Uniwersytetu Warszawskiego po 1945 roku, w: Tradycje szkolnictwa ekonomicznego w Polsce po 1945 roku, red. W. Morawski, Warszawa 2007.

Koryś P., Tymiński M., Wydział we wspomnieniach, w: Księga Jubileuszowa Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego 1953–2013, red. C. Leszczyńska, Warszawa 2013.

Leszczyńska C., Księga Jubileuszowa Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego 1953–2003, Warszawa 2003.

Lipiński E., Zadania Wydziału Ekonomii Politycznej. Sprawozdania i kronika, „Życie Szkoły Wyższej” 1954, nr 5.

Rozmowa z Jackiem Kochanowiczem przeprowadzona przez Piotra Korysia i Macieja Tymińskiego wiosną 2013 r., mps w posiadaniu autorki.

Zarządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z 27 VI 1968 r., Dz.U. MOiSzW 1968, nr A-10, poz. 65.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism