Kilka myśli o mieście, historii, pamięci i narodzie

Aleksander Łupienko

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/32174

Abstrakt


Cztery prezentowane tu artykuły są pokłosiem konferencji pt. „Miasto i tradycja w XIX wieku: przestrzeń miasta i debaty”, która odbyła się w końcu listopada 2018 r. Była to trzecia konferencja z cyklu „Architektura w mieście, architektura dla miasta”, zorganizowana przez dr. Kamila Śmiechowskiego i piszącego te słowa w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Celem konferencji było przyjrzenie się potrzebie nawiązywania do przeszłości w myśli XIX i początku XX w., a w szczególności – ze względu na „miejski” charakter całego cyklu – próba odpowiedzi na pytanie, jak to uwikłanie w przeszłość wyglądało w rozwijających się dziewiętnastowiecznych miastach.


Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism